OLD-NEWSMoguća saradnja dve razvojne institucije

10/08/20110
U prostorijama Razvojne banke Vojvodine (RBV) održan je inicijalni sastanak predstavnika ove banke i predstavnika Regionalne razvojne agencije Srem. Tema sastanka bila je razmatranje mogućnosti saradnje ove dve institucije u pogledu zajedničkih razvojnih projekata koji bi mogli da efikasnije doprinesu sremskoj privredi, ali i pomognu gradjanima kroz razvoj odrđenih bankarskih usluga I proizvoda mikro kreditnih linija.
Prisutni ispred RRA Srem, g. Milan Mirić i g. Zoran Radaković predstavili su osnovne aktivnosti i ulogu razvojne agencije na planu projekata i drugih aktivnosti, ali i ukazali na prirodnost i potrebu saradnje ove dve institucije kada je u pitanju Sremski okrug. Poseban akcenat stavljen je na prirodu projekata koje vodi RRA Srem, njenu ulogu u projektima, kao i načine finansiranja i zatvaranja finansijskih odnosno budžetskih konstrukcija, koje često podrazumevaju i novac banaka odnosno povoljne kredite ili pozajmice za realizaciju važnih strateških projekata. Tu se pre svega misli na infrastrukturu, ruralni razvoj, poljoprivredu , turizam i sl.
Predstavnici Razvojne banke Vojvodine g. Goran Kostić – član izvršnog odbora i Jelena Cvjetan – direkcija za upravljanje poslovnim projektima,  saglasili su se da je saradnja neophodna i poželjna te da se ona treba razvijati po uzoru na modele saradnje razvojnih banaka i razvojnih agencija u nasem region i u EU . RBV je putem slanja svojih predstavnika na međunarodne seminare upoznata sa nekim od načina saradnje sa drugim razvojnim institucijama.
Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu međusobno razmenjuju ideje i koncepti koji bi posle mogli da budu realizovani kroz iznalaženje modela konkretne bankarske podrške RBV uz  svu logističku pomoć i partnersku saradnju sa RRA Srem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.