OLD-NEWSRRA Srem i CeSID na zajedničkom EU projektu

02/08/20110
-

RRA Srem i CeSID (Centar za slobodne izbore i demokratiju) održali su u prostorijama RRA Srem u Rumi prvi sastanak u okviru saradnje na projektu „Uključivanje organizacija civilnog društva u energetske i klimatske politike na lokalnom nivou“. Sastanku su prisustvovali Bojan Klačar i Aleksandar Macura, predastvnici CeSIDA, Srđan Vezmar, direktor RRA Bačka, Milan Mirić direktor RRA Srem, Zoran Radaković – rukovodilac projekta RRA Srem.

Projekat je vredan 155.330 EUR. Osnova za ovu sardnju prethodno je prepoznata u vrlo proaktivnom stavu RRA Srem kada je u pitanju energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije (RRA Srem je tokom juna prošle godine inicirala potpisivanje Međuopštinskog sporazuma u oblasti EE i OIE u Sremskom okrugu). Osim ove činjenice, RRA Srem je selektovana kao saradnik na projektu jer može obezbediti regionalni efekat projekta u Sremu, odnosno da se replicira i u sremskim opštinama u jednoj ovako važnoj temi kao što je energetska i klimatska politika.
Neposredni zadaci RRA Srem podrazumevaće da jedan menadžer – koordinator iz agencije bude dodeljen na rad na projektu.   Samim tim povećaće se kapaciteti agencije za primenu politika energetskog planiranja i smanjivanja negativnih uticaja na klimu kada je u pitanju Srem.
Kao rezultat realizacije ovog projekta tokom njegovog trajanja trebalo bi da se ravije jedan okvirni program i projekat u oblasti energetike za koji će se potom tražiti izvori i način finansiranja (EU ili nacionalni fondovi);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.