OLD-NEWSZnačaj FIDIC uslova ugovaranja za infrastrukturne projekte Sremskog regiona

09/06/20140

fidicRRA Srem je u periodu od 05.06. – 07.06. organizovala obuku za članove MORG za irigaciju na temu „Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji i uloga lokalne samouprave“. Trodnevna obuka koju je sprovela konsultantska firma EUBuild iz Beograda, održana je u prostorijama  hotela Park u Rumi a organizator je bila Regionalna razvojna agencija Srem (RRA Srem). Planirana aktivnost je realizovana u sklopu projekta „ Integralnog sistema navodnjavanja regiona Srem“ koji finansira EU IPA i Austrijska razvojna agencija (ADA).

FIDIC je skraćenica za Međunarodni savez inženjera konsultanata (Fédération internationale des ingénieursconseils) koji je osnovan 1913. godine sa sedištem u Ženevi i danas okuplja 83 nacionalna inženjersko-konsultantska udruženja širom sveta, kao i milion stručnjaka u domenu građevinarstva i srodnih oblasti. FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićen.

Iz tog razloga, cilj obuke bio je da se predstavnicima lokalnih samouprava regiona Srem i javnih vodoprivrednih preduzeća, ujedno partnerima na projektu, približe osnovni principi upravljanja investicijama kroz FIDIC uslove,  karakteristike FIDIC uslova ugovora i  faze upravljanja investicijama.

Infrastrukturni projekti, naročito u oblasti vodosnabdevanja, prečišćavanja otpadnih voda, navodnjavanja i zaštite od voda su investicije od naročitog značaja za region Srem za čiju realizaciju su potrebna sredstva potencijalnih donatora: Evropske investicione banke,  Evropske banke za obnovu i razvoj, Nemačke razvojne banke. Značaj FIDIC-ovih procedura i uslova ugovora o građenju ogleda se  u činjenici da nije dovoljno imati dobar projekat i biti dobar inženjer, već u veštini interakcije tehničkog znanja, iskustva i upravljanja investicionim projektom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.