OLD-NEWSZapočet projekat uspostavljanja energetskog menadžmenta u Sremu

26/08/20170

studije_biogas_02Prvi sastanak MORG za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (MORG za EE/OIE) u okviru projekta „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u regionu Srema“ održan je 25.08.2017. godine u Sremskoj Mitrovici. Ovaj projekat sprovodi se u okviru Programa za ruralni i regionalni razvoj u Republici Srbiji koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira partnerski konzorcijum na čelu sa konsultantskom organizacijom NIRAS.

Regionalna razvojna agencija Srem bila je aplikant u okviru navedenog programa i odbren joj je gore navedeni projekat

Osnovu projektnih aktivnosti čini uspostavljanje energetskog menadžmenta u svim opštinama Sremskog okruga koje su obveznice Zakona o racionalnom korišćenju energije, kao i dizanje kapaciteta članova MORG za EE/OIE u pravcu pripreme projekata energetske rehabilitacije objekata na teritoriji Srema. U uvodnom izlaganju, direktor RRA Srem, Milan Mirić naveo je da je osnovna misija ovog projekta zapravo ambicija da region Srema na isteku 2018 godine ima potpuno uspostavljen sistem energetskog menadžmenta u svim opštinama na svojoj teritoriji, koordinisan na regionalnom nivou od strane MORG EE/OIE i RRA Srem čime region ostvaruje svoje obaveze u odnosu na Drugi Nacionalni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije, a u okviru održivog korišćenja OIE.

Pored energetske efikasnosti region će stvoriti bolje uslove za korišćenje biomase kao lokalnog energetski održivog energenta čime se podstiče lokalni ekonomski razvoj, naročito u ruralnim oblastima.

Planom aktivnosti predviđena je i nabavka najsavremenije opreme za vršenje energetskih pregleda zgrada. Ova oprema biće na raspolaganju članovima MORG koji će izvršiti najmanje 30 energetskih pregleda javnih zgrada na teritoriji Srema, podneti o tome izveštaje I dati preporuku opštinama za izbor objekata za koje je neophodna energetska sanacija. Blagovremenom pripremom tehničke dokumentacije omogućiće se efikasnije povlačenje raspoloživih nacionalnih I stranih fondova namenjenih održivoj energetici.

Ukupna vrednost projekta je oko 194.000 CHF od kojih je 160.000 CHF donacija dok je iznos kofinasiranja 34.000 CHF. Projekat zvanično traje do 31. avgusta 2018. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.