OLD-NEWSZajedničko planiranje izrade regionalnih prostornih planova

12/09/20150

urb_2015U prostorijama  Zavoda za urbanizam Vojvodine u Novom Sadu održan je zajednički sastanak predstavnika RRA Srem sa predstavnicima ovog Zavoda. Glavna tema sastanka bila  je dalja saradnja ove dve institutucije u narednom periodu i konkretni planovi za 2016 godinu. Dosadašnja saradnja rezultirala je izradom dva veoma važna prostorna plana područja posebne namene, a vezani su za Integrisani sistem navodnjavanja Srema i Regionalni sistem vodosnabdevanja „Istočni Srem“. Izrada ova dva prostorna plana je u toku, obavljen je i prethodni javni uvid o otpočinjanju izrade ovih planova, u a sami uslovi za njihovu izradu stekli su se činjenicom da je RRA Srem sprovela aktivnost izrade prethodnih studija opravdanosti i generalnih projekata što ujedno i predstavlja formalni osnov za pokretanje izrade ovih prostornih planova.

Na sastanku je razgovarano i o pokretanju izrade novog regionalnog prostornog plana u 2016. godini, a koji bi se odnosio na uspostavljanje infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u slivu reke Save u Sremu. Radi se o projektu čiji su studija opravdanosti i generalni projekat upravo u izradi i očekuje se da u decembru bude okončana, čime se stvara uslov da Skupština APV na predlog nadležnih organa i institucija usvoji predlog o izradi ovog važnog plana. Izradom ovog prostornog plana olakšala bi se mogućnost pripreme projekata u oblasti prečišćavanja otpadnih voda u opštinama Srema, a samim tim i konkurisanje kod EU i drugih finansijskih fondova.

Sastanku su prisustvovali direktor Zavoda za urbanizam, dr Aleksandar Jevtić, direktor RRA Srem, g. Milan Mirić sa saradnicima, g. Bora Obradović i g. Zoran Radaković, i konsultant dr Matija Stipić. Dve institucije će u narednom periodu blisko sarađivati u izvršenju formalnih radnji i preduslova za pokretanje dogovorenih inicijativa u 2016. god.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.