OLD-NEWSVrednovanje je neophodno

25/11/20160

ras_vredU današnjoj poseti stručne komisije Razvojne agencije Srbije, koju su predstavljale Ivana Uzelac, Katarina Aksentijević i Dubravka Živković,  je realizovano vrednovanje rada  Akreditovane regionalne razvojne  agencije Srem. Procena se obavlja analitičkim metodama kojima se raščlanjuju radni zadaci na radnom mjestu. U praksi se za vrednovanje koriste metode procene s rangiranjem, klasifikacijom, bodovanjem i sl.

Uslovi za vrednovanje rada regionalnih agencija su:

1) da je regionalna agencija akreditovana u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanje akreditacije pre isteka roka na koji je izdata;

2) da je regionalna agencija upisana u registar u skladu sa Pravilnikom o sadržini i izgledu jedinstvenog registra akreditovanih regionalnih razvojnih agencija;

3) da je podnela godišnji izveštaj o radu i poslovanju Agenciji i osnivačima;

4) izveštaj Agencije o obilasku regionalne agencije u skladu sa Zakonom;

5) da je podnela podatke na obrascu – Evaluacioni obrazac

Razvojna agencija Srbije jednom godišnje vrši vrednovanje rada regionalnih razvojnih agencija za prethodnu kalendarsku godinu!

ARRA Srem je svih proteklih godina vrednovana sa ocenom „odličan“. Akreditacijom i vrednovanjem, se regionalnim razvojnim agencijama poveravaju određeni državni poslovi, odnosno sprovođenje razvojnih projekata i aktivnosti koje se finansiraju iz budžeta Republike i drugih izvora u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.