OLD-NEWSVodite računa u komunikaciji sa agencijama!

10/02/20170

oprezBudući da su se Ministarstvu obratili privrednici za pomoć u rešavanju problema koji su nastali prilikom komunikacije sa određenim agencijama koje nude usluge informisanja i posredovanja do tendera i programa Evropske unije i Vlade Republike Srbije (VRS), Ministarstvo privrede obaveštava privrednike o sledećem:

Pre svega, važno je da podsetimo sve privrednike i javnost da su sve informacije o otvorenim programima VRS dostupni na sajtu Ministarstva privredeGodine preduzetništvaREGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJAPrivredne komore Srbije, a o programima EU na sajtu Delegacije Evropske unije u Beogradu i sajtu Evropske komisije.

Takođe, niti Ministarstvo privrede niti Delegacija Evropske unije ne prihvata nikakve preporuke za dobijanje određenih sredstava, niti iko može da „skrati put“ do istih.

Privrednici koji su se obratili Ministarstvu privrede, požalili su se na najviše na način poslovanja određenih agencija. Tačnije, da su agencije smatrale usmenu saglasnost ili zainteresovanost datu preko telefona dovoljnu da se privrednik obavezao na određene usluge i određenu pretplatu, pa u krajnjem slučaju ukoliko ne plate račun, mogućnost i za tužbu.

S tim u vezi, Ministarstvo apeluje na sve potencijalne korisnike da vode računa pri komunikaciji sa sličnim agencijama, jasno i nedvosmisleno izjašnjavajući svoj stav da li pristaju na takav vid usluge ili ne, kao i da zahtevaju da im se objasni proces plaćanja.

Ministarstvo je održalo sastanak sa pojedinim agencijama, apelujući i na njih da usklade svoj način poslovanja i komunikacije u skladu sa žalbama privrednika, kako do njih ne bi došlo.

Članak preuzet sa sajta Ministarstva Privrede ( www.privreda.gov.rs )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.