OLD-NEWSNastavak ugovorenih radova na ruti Srem i novi projekti

26/01/20170

2017_srembike_001RRA Srem u narednom, dvogodišnjem periodu nastavlja uspešno započete projektne aktivnosti na uspostavljanju i unapređenju regionalne biciklističke rute Srem, finansirane sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i sredstvima Švajcarske agencije za saradnju (SDC). S tim u vezi, u prostorijama agencije održan je konsultativan sastanak sa predstavnicima: izvođača radova na izradi i postavljanju biciklističke signalizacije i odmorišta, FTN – Departmana za saobraćaj iz Novog Sada i biciklističkog udružeja „MTB družina“ iz Inđije.

Krajnji rok ugovorenih radova na postavljanju biciklističke infrastrukture je 15.04.2017.godine što su predstavnici izvođača „Paleta Color“ iz Novog Sada i „Ukras“ iz Laćarka i potvrdili. Ovo je naročito bitno ako se zna da opština Irig treba da završi rehabilitaciju dela Grebenskog puta, dužine 3,5 km do hotela „Norcev“, do 01.05.2017, što predstavlja jednu od najznačajnijih deonica rute Srem.  Dalje radove na rehabilitaciji Grebenskog puta dužine 9, 5 km, do Banstola preuzeće opština Inđija. Ovi radovi su utoliko značajniji jer se ruta Srem većim delom (oko 54 km) pruža duž Grebenskog puta što će cikloturistima i ostalim korisicima značiti sigurniju vožnju i efikasniji pristup turističkim resursima.

Navedeni planirani radovi naročito su značajni švajcarskom donatoru koji finansira program podrške regionalnom/ruralnom razvoju u Srbiji u vrednosti od 1,7 mil. CHF, gde je Srem uz pridruženi region Mačve jedan od dva izabrana subregiona. S tim u vezi, RRA Srem je sa svojim partnerima iz javnog, privatnog i civilnog sektora osmislila projektne aktivnosti koje će imati značajan efekat za dalji, održivi razvoj ruralnog turizma sa fokusom na cikloturizam, same rute Srem ali i ruralnih područja regiona Srem. Prvenstveno, to je izgradnja i opremanje biciklističkog kampa Kozarica i bajk parka na području NP „Fruška gora“, projektovanje i opremanje laterala koje će povezivati Sremsku sa Savskom biciklističkom rutom, edukacija i mini grantovi za kategorizaciju smeštaja za ruralna domaćinstava koja se bave pružanjem usluga u turizmu, izrada IT platforme koja će cikloturistima poslužiti za brzo i kvalitetno kretanje i komunikaciju. Rok za realizaciju planiranih aktivnosti je avgust 2018. godine, kada se završava prva faza SDC podrške regionalnom/ruralnom razvoju u Srbiji.

Kao jedan od glavnih rezultata projekta predstavljaće kreiran sremski turistički proizvod – regionalna biciklistička ruta Srem u sklopu destinacije Fruška gora – Dunav sa izrađenim Marketing i akcionim planom budućih aktivnosti. To će ujedno biti osnova za programiranje budžeta opština kroz koje ruta prolazi, identifikaciju donatorskih nacionalnih i EU fondova, naročito  Švajcarske agencije za razvoj u sklopu druge faze podrške regionalnom/ruralnom razvoju u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.