OLD-NEWSUspešno završen prekogranični projekat Agri Conto Cleen

21/04/20150

poljo_zavrsnaSrednja poljoprivredno – prehrambena škola „Stevan Petrović Brile“ iz Rume bila je domaćin završne konferencije projekta „Doprinos poljoprivrede zdravoj hrani i čistom životnom okruženju“. Dvogodišnji projekat je finansirala EU IPA  kroz prekogranični program  Srbija – Hrvatska u kom su akteri osim poljoprivredne škole kao nosioca aktivnosti, bili poljoprivredni fakulteti iz Osijeka i Novog Sada, Hrvatska agencija za hranu, Regionalna razvojna agencija Srem, Poljoprivredna stručna služba iz Rume i Agencija za ruralni razvoj iz Inđije.

Predstavnici partnera na projektu kao i gosti, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Skupštine AP Vojvodine u uvodnim izlaganjima, istakli su značaj pionirskog poduhvata  analize zemljišta u prekograničnom regionu na ostatke pesticida  i veliki doprinos poljoprivrede zdravoj hrani , očuvanju zemljišta, vode i vazduha.

Predstavljeni rezultazti projekta sumirani u specifičnu bazu podataka, pokazali su da imamo očuvano zemljište i poljoprivredne proizvode sa minimalnim količinama štetnih materija. Takođe, održane radionice u Vinkovcima, Vukovaru, Rumi i Inđiji pokazale su da ima još mnogo mogućnosti u pravcu edukacija krajnjih korisnika što će naročito biti moguće ostvariti kroz osnovan Edukativni centar u Poljoprivrednoj školi, jedinstven u regionu Srema. S obzirom da je kao rezultat projekta proizašlo po devet priručnika za krajnje korisnike u oblasti ratarstva, voćarstva i povrtarstva u kojima su sumirani rezultati svih analiza, mogu se pronaći na sajtu projekta www.agroekologija.eu.

Kao zapažanje svih učesnika a koje je završnom reči istakao i direktor Srednje poljoprivredne – prehrambe škole iz Rume, Milan Pupavac, ostvarila su se značajna partnerstva koja treba da se nastave i rezultiraju budućim radom na ovom projektu, kako bi osnovni resurs – zemljište ostavili sačuvano na uživanje nastupajućim naraštajima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.