OLD-NEWSPotpisan memorandum sa programom za podršku ruralnom i regionalnom razvoju u Srbiji i urađen prvi Akcioni plan u okviru inicijative za razvoj turizma u Sremu

06/04/20170

sdc_potpis

Na radionici koju je organizovala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i RRA Srem na temu izrade Akcionog plana u sklopu realizacije aktivnosti ruralno-regionalne inicijative – Model integrisanog regionalnog razvoja zasnovan na konsenzusu i širokom partnerstvu zainteresovanih strana u oblasti razvoja ruralnog turizma u regionu Srem“ potpisan je memorandum između RRA Srem i programa „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u R. Srbiji“. Radionici su prisustvovali predstavnici partnera ruralno – regionalne inicijative, javnog, civilnog i privatnog sektora koji su svojim aktivnim učešćem dali smernice za finalnu izradu Akcionog plana.

Na samom početku radionice, učesnicima su se obratili predsednik  Skupštine grada Sremske Mitrovice Tomislav Janković, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Sergej Tamaš, tim lider Projekta Džon Galager i direktor RRA Srem Milan Mirić. Svi zajedno imali su jedinstven zaključak da je dosadašnji rad na identifikaciji aktivnosti bio izuzetno dobar, inkluzivan i otvoren sa obuhvaćenim javnim, privatnim i civilnim sektorom uz podršku lokalnog, regionalnog i nacionalnog nivoa vlasti. Fokus je na ulozi RRA Srem kao centralne institucije implementacije projekta sa uključivanjem, koordinacijom, i povezivanju svih aktera u jedinstvenu mrežu partnerstva.

sdc_akcioniNakon potpisivanja  Memoranduma o saradnji između Regionalne razvojne agencije Srem i Projekta „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ (finansira SDC), predstavljeni su elementi  dobre uprave i prezentovane realizovane aktivnosti u sklopu ruralno – regionalne inicijative. Centralna aktivnost radionice bila je predstavljanje nacrta akcionog plana kao rezultat prethodnog rada i koordinacije sa partnerima. Tokom interaktivnog rada sa prisutnim učesnicima radionice koji je koordinirao Vladimir Pilja konsultant NIRAS, partneri su još jednom imali priliku da iznesu svoje ideje, stavove i potrebe sa ciljem da se  unapredi infrastruktura u funkciji razvoja turizma sa fokusom na cikloturizam, poveća turistička ponuda u regionu Srem, stvore uslovi za povećanje zapošljivosti, naročito žena i mladih, da se definiše najefikasniji način upravljanja destinacijom.

Na kraju radionice, dogovoreni su zadaci i obaveze partnera  o daljim koracima na završetku Akcionog planiranja, koje će koordinirati RRA Srem zajedno sa predstavnicima Projekta. Očekuje se da realizacija planiranih aktivnosti otpočne u junu ove godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.