OLD-NEWSIzrada studija opravdanosti za četiri biogasna postrojenja u Sremu

04/04/20170

4biogasU sklopu projekta „Razvoj održivog tržišta bioenergije u regionu Srema“ koji finansira GIZ DKTI program, a sprovodi RRA Srem, 28.03.2017. održan je sastanak sa farmerima na čijim gazdinstvima će se vršiti analiza i prikupljanje podataka u sklopu izrade Studija opravdanosti za biogasna postojenja na ovim farmama. RRA Srem je, u saradnji sa Stalnom Konferencijom Gradova i Opština (SKGO), još tokom 2015 uradila Studiju lokalnih prostornih, infrastrukturnih, resursnih i logističkih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu sa ciljem da se metodolgijom mapiranja lokalnih, infrastrukturnih, resursnih i logističkih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase i Studije, doprinese inteziviranju investicionih aktivnosti koje se odnose na korišćenje biomase za proizvodnju energije na nivou lokalnih samouprava kao i podizanju nivoa svesti o značaju i potencijalima biomase kao obnovljivog izvora energije u regionu Srema.
Sastanak je protekao u konstruktivnom razgovoru između farmera, kao potencijalnih investitora, i obrađivača Prethodne Studije opravdanosti za izradu biogasnih postrojenja u regionu Srema. Zadatak je da se dobiju četiri Prethodne Studije Opravdanosti povodom čega je istaknuto da se na terenu moraju indentifikovati potancijali svakog gazdinstava zainteresovanih farmera za izgradnju biogasnih postrojenja i tom prilikom bi obrađivači Studije ponudili najpovoljnija rešenja za svako gazdinstvo.
Sastanak je okončan dogovorom da se što pre zakažu termini obilaska poljoprivrednih gazdinstava pri čemu bi Obrađivači prikupili relevante podatke i krenuli u pripremu Prethodnih Studija Opravdanosti za izgradnju biogasnih postrojenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.