OLD-NEWSTehnička priprema – važna faza u projektima zaštite životne sredine

22/01/20150

II_morg_savaNakon inicijalnog sastanka i osnivanja Međuopštinske radne grupe (MORG) za kanalizacione sisteme prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u decembru, u Sremskoj Mitrovici je nastavljen rad na projektu “Zaštita sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem”.

Na ovom, drugom po redu sastanku, centralna tema je bila metodologija i način pripreme  ovog projekta na jedan kvalitetan i promišljen način kako bi tokom, a i nakon njegove realizacije, on bio apsolutno vidljiv pred višim instancama i kao takav ušao u uži krug projekata strateški važnih za Republiku Srbiju.

U tom smislu, članovi MORG-a su dobili dragocene informacije iz izlaganja pomoćnika predsednika opštine Stara Pazova, g. Trifunovića, koji je sve prisutne upoznao sa teškoćama i izazovima koje su imali  opštine Stara Pazova i Inđija u pripremi i realizaciji njihovog projekta regionalnog sistema sakupljanja, transporta i tretmana otpadnih voda. On je na jedan veoma koncizan i praktičan način predstavio i njihovo iskustvo u radu i borbi da se taj projekat nađe na listi prioritetnih projekata R. Srbije i kao takav bude u prvoj liniji za dobijanje finansijskih sredstava.

RRA Srem je anticipirajući sledeće neophodne korake koji će biti od presudnog značaja za dobru pripremu projektnog zadatka i naravno dobijanja kvalitetnih rezultata projekta, svim predstavnicima opština prosledila jedan obiman upitnik sa ciljem prikupljanje podataka o stanju izgrađenosti opštinskih kanalizacionih mreža. Na taj način prikupljeni i ažurni podaci će pomoći grupi da ciljano zahteva od budućeg obrađivača da na najefikasniji način pripremi očekivanu dokumentaciju.

Takođe, sastanku su prisustvovali predstavnici Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), zaduženi za mapiranje postojećih projekata u R. Srbiji a sa ciljem da se do polovine godine izdvoji šest projekata u vrednosti od ukupno 50 miliona evra na osnovu kojih bi od Evropske unije mogli da dobijemo finansijska sredstva, a što je nedavno najavio i Ministar privrede Željko Sertić.

Direktor RRA Srem Milan Mirić, je još jednom prisutnima skrenuo pažnju na problematiku otpadnih voda kako industrijskih, tako i komunalnih i koliko je potrebno truda da bi se našlo adekvatno rešenje a posebno u svetlu regulativa Evropske Unije, koje nalažu Republici Srbiji da im se prilagodi i uspostavi komunalnu infrastrukturu na propisan način. Takođe je izrazio svoje uverenje da će nakon devet meseci koliko traje projekat, ova ekipa uspeti da uradi kvalitetnu osnovnu dokumentaciju, nakon čega će se nastojati da se ovaj projekat predstavi fondovima, nacionalnim institucijama i strukturama koje odlučuju o tome koji su nacionalni prioriteti i u čega će se ulagati u narednom periodu kada je u pitanju komunalna infrastruktura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.