OLD-NEWSŠvajcarski SDC podržava ruralni i regionalni razvoj u Srbiji – regionalna konsultativna radionica u Sremu

09/09/20150

sdc_2015Regionalna razvojna agencija Srem bila je domaćin konsultativne radionice posvećene pripremnim aktivnostima Programa ruralnog i regionalnog razvoja, koji će u narednih šest godina u Srbiji sprovoditi Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Program vredan 6,9 mil. franaka biće namenjen regionalnim i ruralnim inicijativama, a pored podrške konkretnim projektima program sadrži i komponentu tehničke pomoći u jačanju kapaciteta za pripremu, apliciranje i sprovođenje projekata. Konsultativni proces sprovodi konzorcijum NIRAS čiji je konsultant moderirao radionicu.

Radionici su prisustvovali predstavnici sremskih opština, opštine Bogatić, agencija za ruralni razvoj, nevladinih organizacija, LAG-ova i privatnog sektora kao i predstavnici RRA Srem i RRA Podrinja, Podgorine i Rađevine. Ovakva struktura radionice je bila usklađena sa ciljem programa, koji na primeru dva izabrana regiona u Srbiji treba da identifikuje i analizira ključne socio – ekonomske sličnosti i razlike, uključenost građana u kreiranje politike ruralnog /regionalnog razvoja, neophodna znanja i veštine, načine komunikacije i saradnje, sa aspekta mogućnosti unapređenja njihovih performansi u pravcu efikasnijeg ruralnog /regionalnog razvoja.

Na radionici je predstavljen i model regionalnog razvoja u Sremu, kao dobar organizacioni osnov za saradnju sa SDC-om, a pre svega kroz institucionalni okvir koji je uspostavila RRA Srem – funkcionisanje Međuopštinskih radnih grupa (MORG), Jedinice za implementaciju projekta (JIP), Ekspertski odbor, itd. Ovakav model je kroz niz dosadašnjih  projekata već prepoznat od strane domaćih i stranih donatora i pokazao se kao veoma efikasan i učinkovit.

Prema rečima konsultanta iz NIRAS, rezultat održanih radionica treba da bude lista preporuka namenjenih donosiocima odluka i kreatorima politika na nacionalnom i lokalnom nivou u dizajniranju sredstava pomoću kojih će se lakše identifikovati prioriteti,  smernice i pokrenuti projektne inicijative u pravcu kreiranja politika ruralnog /regionalnog razvoja. Za ovu, prvu fazu realizacije programa biće izdvojeno 1.5 mil. franaka u sklopu koje treba da budu realizovane konkretne i vidljive projektne aktivnosti.

Radionica je održana uz pomoć grada Sremska Mitrovica koja je obezbedila adekvatan prostor za učesnike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.