OLD-NEWSRRA Bačka i RRA Srem udružuju projekte

19/02/20150

DMC_MilanNa uvodnoj konferenciji projekta pod nazivom „Uspostavljanje destinacijske menadžment strukture za područje Dunava i Fruške gore“ koji sprovodi RRA Bačka sa svojih 9 opština (Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bečej, Beočin, Srbobran, Sremski Karlovci, Žabalj i Titel) i partnerima iz EU, govoreno je i o mogućnostima povezivanja zajedničkih inicijativa RRA Bačka i RRA Srem.

Imajući u vidu da pomenuti projekat podrazumeva kreiranje turističke ponude i doživljaja Fruške gore i Dunava, RRA Srem je izrazila spremnost da projekat Regionalne biciklističke rute Srem stavi u funkciju projekta destinacijskog menadžmenta koji se sprovodi u Bačkoj.

Ovo je istaknuto na uvodnoj konferenciji od strane direktora RRA Srem Milana Mirića, a pre svega imajući u vidu da udruženi projekti i međuregionalna saradnja razvojnih agencija znači i efikasnije dolaženje do evropskih finansijskih fondova.

„Na sremskoj biciklističkoj ruti obeleženi su ključni potencijali poput 18 fruškogorskih manastira i 15 jezera kao i ostala prirodna i kulturna bogatstva, a u okviru ovog projekta dodatno su edukovani oni koji se na tom području bave nekom vrstom turizma ili proizvodnjom radi povećanja svojih prihoda. Neprocenjiv značaj za ostvarivanje našeg projekta imaće uspostavljanje destinacijske menadžment strukture na prostoru Fruške gore i Dunava, jedinstvenog projekta koji upravo započinje RRA Bačka“, istakao je Mirić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.