OLD-NEWSMeđuopštinska radna grupa ispunjava sve funkcije pripreme kapitalnih infrastrukturnih projekata

25/02/20150

Sava_III_MORG_001U Sremskoj Mitrovici je održan treći po redu sastanak na realizaciji projekta od kapitalnog značaja za region Srem a kojim se rešava  problem prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda. Centralna tema sastanka bila je predstavljanje i diskusija projektnog zadatka i programa radova za izradu Prethodne studije opravdanosti (PSO) i Generalnog projekta (GP) zaštite sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem. Nosilac projekta je grad Sremska Mitrovica uz partnere: RRA Srem, opštinu Ruma, opštinu Irig, opštinu Pećinci i opštinu Šid. Sredstva za realizaciju projekta obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Milan Mirić, direktor RRA Srem prikazao je rezultate dostavljenih upitnika koje su predstavnici opština regiona Srem popunili sa  ciljem  dobijanja informacija o stanju, izgrađenosti, kapacitetima postojećih opštinskih kanalizacionih mreža, dostupnosti planske i tehničke dokumentacije i ostalih parametara neophodnih za izradu projektne dokumentacije. Bora Obradović, projekt menadžer RRA Srem, predstavio je Projektni zadatak koji su zatim članovi MORG ali i ostali predstavnici značajnih institucija: Republičkog geodetskog zavoda, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, privrednog društva ISTEP detaljno analizirali, prokomentarisali,  uz konstruktivne predloge.

Poseban ton sastanku dala je gospođa Gordana Lazarević, član Ekspertskog odbora pri RRA Srem i stručni konsultant za upravljanje EU projektima. Njene sugestije na temu usklađivanja domaćih sa EU regulativama u domenu pripreme, izgradnje i eksploatacije regionalne infrastrukture su bile dragocene naročito zbog mogućnosti daljeg finansiranja iz IPA i drugih evropskih investicionih fondova.

Zatim je Bora Obradović prezentovao zahteve za Obrađivača PSO i GP koji su se odnosili na obavezne i dodatne uslove, koji su takođe analizirani i prokomentarisani od strane MORG i stručnih saradnika, kao i članova Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Sremska Mitrovica. U narednih sedam dana dat je rok da se on – line dostave sugestije i komentari na Projektni zadatak i zahteve za Obrađivača kako bi se što pre pokrenule Javne nabavke za izbor Obrađivača i krenulo sa izradom projektno – tehničke dokumentacije, s obzirom da je rok za izradu iste 6 meseci.

Svi prisutni su se još jednom složili da je projekat „Zaštite sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem“, najznačajniji infrastrukturni projekat koji se realizuje u regionu, što ga svakako kandiduje za listu prioritetnih projekata Republike Srbije koji će biti finansirani iz sredstava EU fondova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.