VESTIREINSER – Uspešno održano drugo studijsko putovanje u Srbiji

22/10/20210
https://rrasrem.rs/wp-content/uploads/2021/10/REINSER-Study-trip-Serbia.jpg

Istraživanje potencijala prenosivosti

Između 19. i 22. oktobra, održano je drugo studijsko putovanje u Rumi, Srbija za partnere u projektu REINSER- Ekonomska integracija migranata kroz socijalno preduzetništvo.

Svrha studijskog putovanja bila je da se istraže mogućnosti prenosivosti identifikovanih primera dobre prakse na polju integracije migranata kroz socijalno preduzetništvo u društvima domaćina ADRION programskog područja. Zbog COVID-19 ograničenja, neki od učesnika su se panelu i diskusiji pridružili onlajn.

Tri radionice i panel su organizovane prvog dana studijskog putovanja, u okviru kojeg su projektni partneri diskutovali kako se šest partnerskih država dotiču problematike zapošljavanja migranata, pravni okvir za preduzetništvo migranata i potencijale za dalji razvoj socijalne ekonomije, posebno u Srbiji. Prvi panel je dao uvid u lokalne odgovore integraciji migranata u Srbiji, posebno kroz inicijative Crvenog krsta Vojvodina u toku migrantske krize.

Drugi dan studijskog putovanja je počeo panelom koji je predstavio šest najboljih socijalnih preduzeća u Srbiji i drugim partnerskim državama, nakon čega su diskutovani njihovi potencijali prenosivosti iz jedne partnerske države u drugu. Projektni partneri su nastavili posetom firmi koja se bavi reciklažom tekstila- TEXECO iz Sremske Mitrovice.

Socijalno preduzetništvo iz različite i šire perspective, panel podeljen u tri dela, obeležio je treći dan studijskog putovanja, i uglavnom je dao uvid u načine započinjanja i vođenja socijalnog preduzeća. Konačno, poslednji dan studijskog putovanja je ponudio detaljne informacije o institucionalnim uslovima i mogućnostima za socijalno preduzetništvo.

REInSER okuplja osam partnera iz akademskih i organizacija za podršku poslovanju kao i lokalne vlasti, i okuplja ekspertizu, znanja i veštine iz šest zemalja ADRION područja: Sloveniju, Italiju, Grčku, BiH, Srbiju i Hrvatsku.

Glavni cilj projekta REInSER jeste da poboljša i na taj način proširi integraciju migranata i tražioca azila u društvima domaćina ADRION programskog područja, koristeći pristupe socijalne ekonomije a posebno socijalnog preduzetništva.

Projekat REINSER se finansira iz Jadransko-jonskog transnacionalnog programa ADRION – trećeg poziva za predloge projekata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.