OLD-NEWSPredstavljeno Programsko budžetiranje na lokalnom nivou

26/11/20140

PB_RumaRRA Srem je 26.11.2014. godine održala sastanak sa predstavnicima opštinske samouprave i direktorima javnih preduzeća opština Stara Pazova, Inđija i Ruma na temu programskog budžetiranja na lokalnom niovu.

Cilj sastanka je bio predstavnicima opština predstaviti mogućnost uključivanja lokalnih projekata u regionalne projekte pripremane od strane RRA Srem, jer se vođenjem lokalnih projekata kroz širi, regionalni projekat, povećava stepen dobijanja grantova, nacionalne i pomoći EU i IPA fondova.

RRA Srem je pokrenula 8 projekata koji su ušli u program razvoja APV 2014-2020 u koje se mogu uključiti odgovarajući podprojekti opština. Da bi se to ostvarilo, opštine su u obavezi projekte pozicionirati u budžet, kako bi se dobio prikaz strukture sredstava i njihovih izvora finansiranja i odredilo koji deo projekata se može finansirati od strane opštine, preduzeća ili iz grantova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.