OLD-NEWSIPA II – šansa za sve

02/04/20150

sliv_save_IV_morgČetvrti po redu sastanak Međuopštinske radne grupe (MORG) za kanalizacione sisteme prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Sremskom okrugu, održan je 31. marta u Sremskoj Mitrovici. Tema sastanka bila je predstavljanje finalne forme Javne nabavke za izradu Prethodne studije izvodljivosti (PSO) sa Generalnim projektom (GP) zaštite sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja , transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem i s tim u vezi zastupljenost i izbor predstavnika MORG-a u postupku sprovođenja pomenute Javne nabavke.

Redovni sastanak MORG-a za kanalizacione sisteme prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Sremu, bio je pogodna prilika za informisanje prisutnih o aktuelnom okviru predpristupne pomoći EU za period 2014-2020. Predavanje pod nazivom IPA II – planiranje i programiranje, održala je gospođa Gordana Lazarević, član Ekspertskog odbora RRA Srem.

Prisutni su imali prilike da se bliže upoznaju sa sadržajem i novinama predpristupnog programa pomoći za period do 2020. godine i tako dobiju jasniju sliku o šansama regiona i samih opština za dobijanje sredstava iz ovog programa, a putem konkretnih projekata.

Novine u odnosu na IPA I jesu uvedene oblasti politike kroz koje će se pružati pomoć reformama, izgradnji kapaciteta, investicijama, regulisanju zakonodavstva, kao i uveden sektorski pristup pomoći usmeren na jačanje finansijske pomoći i politika u okviru EU integracija. Dakle, IPA II se usmerava na manji broj strateških sektora identifikovanih od strane zemalja korisnica i institucija EU, a finansiranje putem ovog programa usklađeno je sa nacionalnim prioritetima. Strateški osnov za sprovođenje programa IPA II čine Nacionalna planska dokumenta i Strateška planska dokumenta EU.Osnovni strateški dokument programa IPA II je Agenda Evropa 2020.

Šansu za dobijanje sredstava za finansiranje projekata institucije, opštine i region imaju i kroz nekoliko programa prekogranične saradnje, a imajući u vidu da je jedna od bitnih karakteristika IPA II strategije efektivnost i da su sredstva namenjena jasno definisanim ciljevima, priliku za dobijanje sredstava treba iskoristiti kroz precizno i efikasno definisane projekte. Ukupan fond programa iznosi 11,7 milijardi evra, dok je Srbiji namenjeno 1,508 miliona evra.

Kompletan sadržaj predavanja i preciznije informacije o porgramu IPA II, svi zainteresovani mogu naći u odeljku DOKUMENTA na našem sajtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.