OLD-NEWSOd Londona do Srema

09/03/20120

Danas je u Beogradu održan sastanak predstavnika RRA Srem i predstavnika Serbian City Club-a iz Londona. Nezavisna i nepolitička organizacija stvorena da podstiče interese mladih srpskih profecionalaca koji žive i rade u Velikoj Britaniji, bila je vrlo brzo identifikovana od strane RRA Srem kao potencijalni partner  u pogledu zajedničkih projekata koji bi mogli efikasnije da doprinesu razvoju regiona Srema kao i samoj misiji Serbian City Club-a.Tema sastanka je bila razmatranje realnih mogućnosti i realnih potreba sa obe strane, koje bi buduću  saradnju učinile dobro osmišljenom i usmerenom.

Prisutni ispred RRA Srem, Milan Mirić i  Zoran Radaković su stavili akcenat na mogućnost promocije regiona Srema u Velikoj Britaniji kao i pronalaženju potencijalnih investitora, odnosno fondova usmerenih kako prema civilnom drustvu tako i u oblasti razvoja ljudskih resursa, razvoja privrede, poljoprivrede i sl. Serbian City Club bi imao vrlo važnu ulogu s obzirom na iskustvo u tom domenu kao i na vrlo odgovorne pozicije svojih članova u prestižnim Evropskim kompanijama, sa svojim poslovnim kontaktima, profesionalnim znanjima i sl.

Sa svoje strane RRA Srem bi mogao da bude  ta neophodna karika u rešavanju aktuelnih problema naših mladih stručnjaka  koji svoju budućnost vide u Srbiji, posebno u domenu nostrifikacije diploma kao i u analizi potreba domaćih i stranih kompanija koje su investirale ili tek žele da investiraju u regionu Srema.

Jelena Krzanicki i Miloš Stefanović kao članovi upravnog odbora i suosnivači Serbian City Club-a, saglasili su se da je saradnja neophodna i poželjna te da se ona treba razvijati po uzoru na modele saradnje mladih i modernih, Evropski orijentisanih organizacija.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu međusobno razmenjuju ideje i koncepti, koji bi posle mogli da budu realizovani kroz iznalaženje modela međusobne saradnje po  pitanju konkretnih projektnih aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.