OLD-NEWSDunavski biciklizam u funkciji novih znanja i usluga u turizmu Srema

21/03/20140

bike_obuke_01U Sremskoj Mitrovici, 18.03. i 19.03. održane su dvodnevne obuke pružalaca usluga u turizmu, koje se realizuju u sklopu projekta „ Dunavski biciklizam – osnivanje regionalne biciklističke rute Srem“, koji finansira EU i Austrijska razvojna agencija. Kako je cilj obuke upoznavanje aktera u pružanju usluga u turizmu sa osnovama cikloturizma i mogućnostima ruralnih gazdinstava koja se bave nekim od vidova turizma, da unaprede svoje poslovanje, obuka je održana u selu Jarak, u okviru porodičnog gazdinstva „Tošina kuća“. Učesnici su bili vlasnici turističkih objekata  iz grada Sremska Mitrovica i opštine Ruma, predstavnici turističkih organizacija, agencija i hotela.

Obuke su realizovale profesorice PMF – a, departmana za geografiju, dr. Vanja Dragićević i dr.Kristina Košić. Tokom prvog dana, akcenat je bio  na cikloturizmu i ruralnom turizmu – pojam, definisanje, značaj i efekti cikloturizma i ruralnog turizma, prirodni i kulturni resursi na destinaciji u funkciji razvoja ciklo i ruralnog turizma, značaj i uloga lokalne zajednice za razvoj turizma na destinaciji. Drugi dan je bio rezervisan na praktični deo obuke i kreiranje turističke ponude, izradu akcionog plana u uspešnog razvoju destinacije ciklo i ruralnog turizma.

Realizovana obuka u Sremskoj Mitrovici, odnosno u selu Jarak, prva je od ukupno 6 planiranih projektom. Lokacije su osmišljene tako da u potpunosti obuhvate rutu a time i što veći broj pružalaca usluga u turizmu. Na taj način se  stvaraju mogućnosti unapređenja razvoja turizma, povećanja zapošljavanja i novih privrednih subjekata u uslugama u turizmu regiona Srem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.