OLD-NEWSUspostavljanje Savske i Jezerske biciklističke rute u Sremu

16/10/20180

ruta-SAVA_01Jedna od najznačajnijih aktivnosti koju RRA Srem sa svojim partnerima realizuje u sklopu projekta  „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“  finansiranog sredstvima SDC,  je izrada i postavljanje   saobraćajne signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute „Savska ruta“ – sa spojem i obeležavanjem alternativnih deonica na postojećoj biciklističkoj ruti „Srem“ – Jezerska ruta.

Izradu tehničke dokumentacije kofinansiralo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sa ciljem da se omogući jednostavno, jasno i nedvosmisleno informisanje biciklista, kao i njihovo bezbedno kretanje na predmetnoj deonici na području Republike Srbije. Definisana je trasa biciklističkih ruta, formiran je koncept vođenja biciklističkog saobraćaja i napravljen dizajn turističke signalizacije skladu sa praksom koja je primenjena u prethodnom projektu koji je rađen za označavanje Euro Velo 6 biciklističkih ruta u Republici Srbiji.

U toku je izvođenje radova na postavljanju biciklističke signalizacije na celokupnoj Savskoj ruti na teritoriji Republike Srbije. Posao je nakon realizovane tenderske procedure pripao firmi „Boja“ iz Sombora. Planirani rok završetka radova je 21. oktobar.

ruta-SAVABiciklistička ruta „Savska ruta“ na teritoriji Srbije prostire se od granice sa Bosnom i Hercegovinom u okolino Drine i Save, od graničnog prelaza Badovinci do ušća Save u Dunav u Beogradu. Obuhvata teritorije gradova Šabac, Sremska Mitrovica i Beograd kao i opštine Bogatić i Vladimirci. Dužina Savska rute sa alternativnim deonicama iznosi 278 km. Biciklistička ruta „Jezerska ruta“ predstavlja spoj međunarodne biciklističke rute „Savska ruta“ i postojeće biciklističke rute „Srem“. Prostire se na teritoriji Sremskog okruga, na teritoriji opština Ruma, Irig, Inđija, i Grada Sremska Mitrovica, pored jezera:  Pavlovačko, Borkovačko, Bankovačko, Dobrodol i Jarkovci. Dužina rute iznosi 155 km.

Značaj uspostavljanja Savske biciklističke rute u Srbiji  je u tome  što će i zvanično biti uključena u više od 960 km dugačku biciklističku turu, koja započinje sa izvora reke Save u Kranjskoj Gori i prolazi kroz četiri savske države (Slovenija, BiH, Hrvatska i Srbija) sve do njenog ušća u Beogradu. Kako je biciklizam brzo rastući segment turizma i kako broj biciklističkih turističkih putovanja raste iz godine u godinu, biciklistička ruta Sava sa spojem sa postojećom biciklističkom rutom Srem,  u velikoj meri doprinosi razvoju turizma, ne samo Srema nego i celokupnog regiona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.