OLD-NEWSUspešna saradnja RRA Srem i udruženja preduzetnika u Sremu

24/11/20110

-

RRA Srem u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj realizovala je Program podrške udruženjima preduzetnika za 2011. godinu. Program podrazumeva podršku udruženjima preduzetnika u Republici Srbiji za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja. S tim u vezi, odobravana su  bespovratna finansijska sredstava za realizaciju sledećih aktivnosti i projekata: Opšte usavršavanje menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja (kroz obuke koje obezbeđuju klasifikacije od zajedničkog interesa za članove udruženja), projekti poslovne saradnje sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama , velikim preduzećima i multinacionalnim kompanijama, izrada projekata za podsticanje razvoja preduzetništva, učešće na sajmovima i izložbama i administrativni troškovi. Sredstva su se dodeljivala u iznosu od 100.000,00 dinara do 500.000,00 dinara po udruženju preduzetnika.

Odobrene aplikacije su: Udruženju građana „Klub privrednika opštine Ruma“ iz Rume, Udruženje preuzetnica „Bistra“ iz Stare Pazove i Opšte udruženje preduzetnika iz Iriga. Ukupan iznos odobrenih bespovratnih novčanih sredstava je 652.600,00 dinara. RRA Srem izrazava zadovoljstvo da su za Srem odobrena ukupno 3 projekta i da je saradnja sa pomenutim udruzenjima imala pozitivan rezultat imajuci u vidu da  Udruženja preduzetnika u Sremu vrše veoma značajnu ulogu prema privrednicima, a kroz ovaj program su ostvarila povoljne rezultate koji su u skladu sa vizijom i strategijom udruženja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.