VESTITreća konferencija u okviru projekta WAI4PwDs – Varaždin, R. Hrvatska

08/04/20220

WAI4PwDs- Veb pristupačnost i druge inicijative u EU za osobe sa invaliditetom u vreme COVID19 i drugih kriza

Treća konferencija u Varaždinu od 26.do 28. aprila.

Pridružite nam se na Trećoj konferenciji u okviru projekta WAI4PwDs- Veb pristupačnost i drugi oblici pristupačnosti u EU za osobe sa invaliditetom u vreme COVID19 i drugih kriza koja se održava u Varažadinu, Hrvatska od 26. do 28. aprila.

Kroz primere dobre prakse projektnih partnera, Fakulteta za organizaciju i informatiku Univerziteta u Zagrebu i Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz Hrvatske, učesnici će imati priliku da uče o izazovima u E-učenju u vreme COVID19 za osobe sa invaliditetom, kao i o rešenjima i najnovijim otkrićima za pristupačnost digitalnih sadržaja.

Projekat podržava Evropska unija kroz program Evropa za građane, mera Mreže gradova.

Više informacija o načinu učestvovanja:

Bojana Lanc, koordinator projekta

E-mail: bojana.lanc@rrasrem.rs

Broj telefona: 063 381423

Agendu možete videti na ovom linku – AGENDA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.