OLD-NEWSSremske opštine otpočele potpisivanje Međuopštinskog sporazuma o upravljanu i implementaciji regionalnih projekata

26/05/20130

sporazum_rumaNakon niza preliminarnih sastanaka sa svojim osnivačima, ali i nadležnim republičkim i pokrajinskim organima, kao i stručnim ustanovama u oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima (Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za menadžment i tehnologiju u građevinarstvu), a na kojima je tematizovan model  efikasnog regionalnog razvoja u Sremu, usledila je faza potpisivanja usvojenog teksta Međuopštinskog sporazuma o upravljanju i implementaciji regionalnih projekata u Sremskom okrugu, inače, sporazuma koji je inicirala Regionalna razvojna agencija Srem (RRA Srem).Važno je istaći i da je na Skupštini osnivača RRA Srem koja je održana 18. decembra 2012. Takođe jednoglasno je usvojen i sam tekst Međuopštinskog sporazuma. Ovim Sporazumom predviđeno je osnivanje Jedinice za implementaciju projekata pri RRA Srem, i drugih radnih tela kao što su: Forum opština, Koordinaciono telo, Međuopštinske radne grupe), a što je sve dobilo nedvosmislenu podršku i prepoznato kao jedinstven i inovativan pristup u upravljanju regionalnim razvojem koji je ključan faktor u sadašnjoj fazi razvoja Republike Srbije, a isto tako ključan i za perspektivu i razvoj Sremskog okruga, posebnu u pravcu korišćenja EU fondova.

Namera je da se kroz verifikaciju ovog Međuopštisnkog sporazuma od strane opštinskih veća svih sremskih opština u što kraćem vremenu operacionalizuje rad Jedinice za implementaciju projekata, a pored toga, kao njen ključni funkcionalni deo uspostave i tzv. Međuopštinske radne grupe. Ove radne grupe osnovaće se po projektnim oblastima razvoja infrastrukture, a u cilju pripreme infrastrukturnih projekata. U fazi implementacije projekata koji su dobili finansiranje, ove Međuopštinske radne grupe delegirale bi svoje predstavnike u Jedinicu za implementaciju projekata pri RRA Srem. Na ovaj način bi se ostvario osnovni preduslov, a to je da se uspešni projekti mogu realizovati isključivo angažovanjem lokalnih potencijala, interesno povezanih u okviru zajednički identifikovanih regionalnih projekata.

miricRad Jedinice za implementaciju projekata predviđen je tako da nikako ne bude smetnja bilo kojoj opštinskoj inicijativi već samo njena dopuna i obezbeđenje organizacionog okvira za ukrupnjavanje projekata, koji tako postaju znatno pogodniji za obezbeđenje podrške finansiranja od strane fondova EU, bilateralnih fondova, finansijskih institucija i domaćih fondova. Sama Jedinica za implementaciju projekata zamišljena je tako da obezbeđuje zastupljenost apsolutno svih predstavnika opština, a pogotovo onih struktura koje se operativno bave projektima na lokalnom nivou tj. u opštinskim upravama, javnim preduzećima kao i direkcijama za izgradnju i urbanizam. Takođe, važno je napomenuti da se na ovaj način ne stvara nikakva dodatna ili paralelna administrativna infrastruktura niti troškovi, nego se na najefikasniji, najtransparnetniji i svrsishodan način žele angažovati i efikasno usmeriti postojeći stručni kadrovi i potencijali u našim opštinama za pripremu i realizaciju projekata pri RRA Srem“, istakao je Milan Mirić, direktor RRA Srem na sednici Opštinskog veća u Rumi, koja je inače prva potpisala ovaj važan dokument. U narednom periodu uslediće potpisivanje međuopštinskog sporazuma od strane svih preostalih sremskih opština, čime se stiču uslovi za njegovu punu primenu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.