OLD-NEWSSeminar prezentacionih i komunikacionih veština

11/04/20120

Prezentacione i komunikacione veštine

Regionalna razvojna agencija Srem organizovala je seminar za svoje zaposlene sa temom – Prezentacione i komunikacione veštine. Seminar je organizovan u saradnji sa RSEDP2 programom. Na zadovoljstvo zaposlenih, prezentaciju na datu temu je održala poznata novinarka i specijalista za Teoriju komunikacije i informacije, gospođa Nataša Ristić.  Prezentacija je protekla u prijatnoj atmosferi a zaposleni su, pored teoretskih instrukcija, imali priliku da praktično primene saznanja stečena u toku dvodnevnog seminara. Cilj je bio da se savladaju i unaprede prezentacione i komunikacione veštine zaposlenih koje će doprineti uspešnijem funkcionisanju Regionalne razvojne agencije Srem u relaciji sa medijima i širom javnošću.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.