OLD-NEWSSaradnjom javnog i privatnog sektora do uspešne realizacije projekata značajnih za region Srema

30/05/20120

Jačanje kapaciteta energetskog menadžmenta u opštinama stara Pazova i Ruma

U prostorijama opštine Stara Pazova, 30.05.2012. sa početkom u 11h, održana je konferencija za novinare, povodom promocije i početka realizacije projekta „Jačanje kapaciteta energetskog menadžmenta u opštinama stara Pazova i Ruma sa ciljem korišćenja i investiranja u obnovljive izvore energije“, čiju realizaciju finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Novinare su uvodnom reči pozdravili: predsednik opštine Stara Pazova, Goran Jović, direktor Regionalne razvojne agencije Srem, Milan Mirić i predstavnik  Delta agrara  DOO, Aleksandar Živković. Goran Jović  je istakao da je do inicijacije ovog projekta je došlo usled potrebe Delta agrara DOO da, u opštini Stara Pazova, investira u resurse biomase za izgradnju biogas postrojenja. Zato je nosilac projektnih aktivnosti opština Stara Pazova a kao partneri na projektu su opština Ruma i RRA Srem, kao inicijator i koordinator projektnih aktivnosti.
Milan Mirić je naglasio značaj ovakvih projekata  za održivi razvoj regiona Srema što u konkretnom slučaju znači unapređenje administrativno – tehničkih kapacitete energetskog menadžmenta i podizanje nivoa  međuopštinske saradnje  u cilju pružanja podrške investitorima i projektima u oblasti obnovljivih izvora energije.

Predstavnik Delta agrara DOO, Aleksandar Živković  je posebno istakao značaj saradnje privrede i javnih institucuja i izrazio zadovoljstvo što je do realizacije ovog projekta došlo.
Zatim je Sanja Stupar, projekt menadžer RRA Srem i koordinator ovog projekta, prisutnima  prezentovala projekat, odnosno njegove ciljeve, aktivnosti i rezultate. Posebno je istakla značaj istraživanja i kreiranja jedinstvene baze podatka o resursima biomase, za opštine Stara Pazova i Ruma i dodala da je značaj projekta je utoliko veći ako se zna da je rezultate projekta lako replicirati i na ostale opštine regiona Srema, čime se direktno doprinosi  njegovoj održivosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.