OLD-NEWSPrva obuka za energetske menadžere

11/07/20121
-

U okviru implementacije projekta „Jačanje kapaciteta energetskog menadžmenta u opštinama Stara Pazova i Ruma sa ciljem korišćenja i investiranja u obnovljive izvore energije“, u Staroj Pazovi je održana prva, od projektom planiranih šest obuka. Obuci su prisustvovali energetski menadžeri i zaposleni u odeljenju urbanizma i zaštite životne sredine pomenutih opština.

Tema obuke je bila Zakon o planiranju  i izgradnji, sa posebnim osvrtom na pravni okvir za uspostavljanje mera energetske efikasnosti i pojam energetskog sertifikata, koji je prezentovao Đorđe Mišić, savetnik ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.Takođe je  prezentovan i upitnik o  biomasi sa potencijalom za proizvodnju biogasa, koji je veoma značajan sa aspekta prikupljanja i formiranja baze podataka o resursima biomase za opštine Stara Pazova i Ruma, koja i jeste cilj ovog projekta. Upitnik je prezentovala Sanja Stupar, rukovodilac projekta Regionalne razvojne agencije Srem koja je ujedno i koordinatorka ovog projekta. Upitnik je dizajniran od strane tima RRA Srem.

One comment

 • Dragomir Vasic

  27/07/2012 at 11:27

  Pozdravljam svaku sistematsku aktivnost koja ide u smeru povećenja energetske efikasnosti. Mislim da smo vrlo spori i inertni u ovakvim aktivnostima, a posebno u realizaciji mera i povečanju potrošnje.
  Imamo Zakon o energetici, Zakon o planiranju i izgradnji i na osnovu njega donet Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i druge akte u kojima se regulišu pitanja energetske efikasnosti. Nešto se kreće u tom pravcu, mislim da je nedovoljno i sporo, nažalost.
  Cenim i vaše napore da formirate podatke o resursima biomase i nadam se da postoje i drugi planovi u vezi sa primenom obnovljih izvora.
  Takodje, spreman sam i da pomognem u svim ovim i sličnim aktivnostima.

  Pozdrav

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.