OLD-NEWSProstorni planovi kao preduslov za pripremu infrastrukturnih projekata

30/03/20180

ppppn_sm2018U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici, održana je javna prezentacija prostornih planova koji su od velikog značaja za regionalni razvoj Srema. To su prostorni planovi koji se odnose na infrastrukturne sisteme navodnjavanja, vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda. Organizator ove prezentacije bila je Regionalna razvojna agencija “Srem”.

U decembru 2017. godine, Skupština AP Vojvodine usvojila je dva prostorna plana za teritoriju Srema. U pitanju su Prostorni plan područja posebne namene regionalnog sistema navodnjavanja Srema i Prostorni plan područja posebne namene regionalnog sistema vodosnabdevanja „Istočni Srem“.

Na prezentaciji u Sremskoj Mitrovici predstavljene su važne informacije o principima, konceptu i ciljevima prostornog razvoja za navedene infrastrukturne sisteme, kao i pravila građenja sa programom implementacije koji obuhvata prioritetne projekte, institucionalni okvir i predviđenu dalju razradu ovih planova.
Naručilac izrade prostornih planova bila je Pokrajinska vlada sa nosiocem – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, i obrađivačem – JP “Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad. Inicijator izrade bila je Regionalna razvojna agencija Srem izradom Generalnih projekata i prethodnih studija opravdanosti za navedene infrastrukturne sisteme.

Takođe, na javnoj prezentaciji predstavljen je i koncept buduće izrade Prostornog plana područja posebne namene zaštite sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prečišćavanja otpadnih voda u Sremu. Predlog za izradu ovog Prostornog plana usvojen je od strane Skupštine AP Vojvodine u martu 2018. godine.

Javna prezentacija održana je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta u pripremi i sprovođenju regionalnih infrastrukturnih projekata opština Sremskog okruga“  koji finansira Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju o lokalnu samoupravu, a sprovodi RRA Srem.

Na javnoj prezentaciji su, pored prezentatora i predavača iz Zavoda za urbanizam Vojvodine i Vodoprivrednog instituta „Jaroslav Černi“, prisustvovali predstavnici pokrajinskih sekretarijata, predstavnici svih sremskih opština, javnih preduzeća od interesa, itd.

RRA Srem je na bazi ovih prostornih dokumenata već započela sa daljim inicijativama razvoja pomenute infrastrukture kroz pojedinačne projekte i predloge prema svojim opštinama – osnivačima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.