OLD-NEWSPronaći potencijalnog investitora?

30/09/20110

-

U prostorijama RRA Srem u periodu 26-30 septembra, boravio je g. Mateusz Rybianski, ekspert u programu RSEDP2, koji je održao obuku na temu „Modela pronalaženja kandidata za potencijalne investitore“.

Cilj obuke je bio da se ukaže na glavne principe i procedure kao i na neophodne marketinške aktivnosti u sklopu aktivnog angažovanja u cilju povećanja stranih i domaćih investicija na teritoriji Srema. Regionalna razvojna agencija je osetila potrebu za podizanjem nivoa njene angažovanosti u tom pogledu a sa ciljem direktnog uticaja na kreiranje radnih mesta i razvoj biznisa.

Ovoj temi će se posvetiti posebna pažnja u budućem radu agencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.