OLD-NEWSPoslovni Forum u Banjaluci – RRA Srem kao primer dobre prakse

20/11/20150

banjaluka_2015Više od 200 preduzeća, klastera, razvojnih agencija i drugih institucija učestvovalo je na „Forumu o privrednoj saradnji Republike Srpske i Republike Srbije Banja Luka 2015“ koji su organizovale Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća R. Srpske i Nacionalna agencija za regionalni razvoj Srbije. Forum su svečano otvorili ministar industrije, energetike i rudarstva RS Petar Đokić i državni sekretar u Ministarstvu privrede Srbije Miloš Petrović.

U okviru ovog dvodnevnog foruma organizovan je i okrugli sto sa temom „Razvojne agencije u službi privrednog razvoja“ na kom su učestvovale lokalne razvojne agencije iz Republike Srpske i regionalne razvojne agencije iz Srbije. Predstavljeni su primeri dobre prakse, razmenjena iskustva i  predloženi potencijalni oblici saradnje.

banjaluka_2015_01Koncept regionalnog razvoja u Sremu predstavljen je kao inovativan pristup čiji se principi regionalizacije projekata zasnivaju na balansiranom, ravnomernom razvoju regiona Srema sa interesnom vezom svih učesnika razvoja, kao što su opštine, javna preduzeća, lokalni i regionalni eksperati i druge institucija od interesa. „Regionalni projekti u RRA Srem nisu alternativa lokalnim opštinskim projektima, već ih dopunjuju kao efikasnija i jeftinija rešenja kojima se omogućuje bolja prohodnost ka izvorima finansiranja“, naveo je Milan Mirić, direktor RRA Srem.

U opštini Laktaši je takođe predstavljen model razvoja poslovne infrastrukture koji sprovodi RRA Srem na način posebnog pristupa u pripremi regionalnih investicionih projekata sa prikazom na slučaju uspostavljanja radne zone.

Partneri iz R. Srpske su tokom foruma iskazali zainteresovanost za uspostavljanje saradnje sa RRA Srem i mogućnosti prenošenja pozitivnog iskustva i modela koje RRA Srem u sprovodi u svom regionu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.