OLD-NEWSPodrška RRA Srem u procesu Evropskih integracija

19/12/20170

eu_integrationRegionalna razvojna agencija Srem i Ministarstvo za evropske integracije zaključile su Ugovor o saradnji u procesu evropskih integracija kojim je uspostavljena efikasnija koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, sa ciljem pružanja veće podrške lokalnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji.

Svrha ove saradnje ogleda se u potrebi kontinuiranog jačanja kapaciteta za planiranje, pripremu i upravljanje projektima finansiranim iz sredstava EU i ostale razvojne pomoći na lokalnom nivou, kao i blagovremenu pripremu za apsorpciju evropskih strukturnih i investicionih fondova.

Uloga RRA Srem u procesu ostvarivanja Sporazuma ogleda se pre svega u: organizovanju aktivnosti u vezi sa izgradnjom kapaciteta za planiranje, pripremu i upravljanje projektima na regionalnom nivou, pružanju stručne pomoći lokalnim samoupravama  za pripremu projekata  za apliciranje iz donatorskih sredstava.

Sve aktivnosti predviđene ovim Ugovorom biće realizovane tokom 2018. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.