OLD-NEWSOdržana XVII vanredna skupština osnivača RRA Srem

23/12/20150

XVII_skupstinaDirektor RRA Srem, Milan Mirić je kao uvod prezentovao poslovni i finansijski plan RRA Srem za 2016. godinu. Tom prilikom je naglašeno da RRA Srem, kao akreditovana agencija, planira aktivnu saradnju sa Razvojnom agencijom Srbije, resornim ministarstvom privrede i drugim ministarstvima. Ključna delatnost RRA Srem i dalje će biti razvoj regionalnih infrastrukturnih projekata kao i priprema projektinih aplikacija za programe regionalnog razvoja kao i opštinskih projekata po pozivima koje raspisuje Ministarstvo privrede. Prioritetni projekti u 2016. god. će biti Integralani sistem navodnjavanja regiona Srem, Regionalni sistem vodosnabdevanja „Istočni Srem“, Zaštita sliva reke Save, projekti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao i postavljanja biciklističke signalizacije na regionalnoj biciklističkoj ruti Srem. Što se finasijskog plana tiče, napomenuto je da se za narednu godinu predvidja povećanje budžeta RRA Srem za oko 10% obzirom na planirane aktivnosti u 2016. godini.

Takođe, gospodin Mirić je izneo informacije o formiranju i registraciji NVO „Regionalne inicijative Srema“ ističući nužnost osnivanja jedne takve neprofitne organizacije obzirom na značajne fondove na koje može da aplicira kad su u pitanju regionalne inicijative u oblasti civilnog društva. NVO „Regionalne inicijative Srema“ je već aplicirala na nekoliko projekata kako domaćih tako i EU donatora.

Konstatovano je da se u narednu fiskalnu godinu ulazi sa pozitivnim bilansom poslovanja kao i opravdano pozitivnim očekivanjima obzirom na plansku pripremu projekata kao i racionalno definisanu poslovnu politiku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.