OLD-NEWSOdržana XVI redovna skupština osnivača RRA Srem

01/07/20150

16_skupstinaU Gradskoj kući u Rumi, juče je održana je XVI redovna Skupština osnivača privrednog društva Regionalna razvojna agencija Srem.

Nakon utvrđivanja kvoruma za predsedavajuću Skupštine društva jednoglasno je izbrana Marija Stojčević, zamenica predsednika opštine Ruma. Usledilo je  usvajanje Dnevnog reda i zapisnika sa prethodno održane XV sednice Skupštine društva.

Pod tačkom 4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu RRA Srem za 2014. godinu, direktor agencije Milan Mirić je sve prisutne, u detaljnoj prezentaciji, upoznao sa ostvarenim rezultatima agencije. Najvažnije stvari po aktivnostima, mogle su se videti kroz određena područja delovanja: jačanje institucionalnih kapaciteta, upravljanje i implementacija regionalnih projekata i set standardizovanih usluga. Ovom prilikom diskutovalo se o metodologiji i pristupu RRA Srem u vođenju kapitalnih infrastrukturnih projekata, kako u organizacionom kontekstu, tako i u finansijskom, metodskom, kvalitativnom i operativnom.  Konstatovano je da je izabrani način i pristup dobar, da ima rezultate, kao i da izvršnost ovih projekata ima perspektivu u svetlu budućih fondova i sl. Ali, isto tako je zaključeno da je potrebna veća vidljivost agencije kao i jače institucionalizovanje u smislu veza sa opštinskim upravama i personalnih zaduženja kada je u pitanju konekcija RRA sa donosiocima odluka, skupštinama opština, opštinskim većima, itd.

Na skupštini je u okviru 5. tačke dnevnog reda dat predlog o osnivanju asocijacije koja bi se bavila regionalnim inicijativama u oblasti civilnog društva i primenjenim politikama razvoja. Asocijacija bi bila neprofitnog karaktera, uz minimalne operativne troškove i projektno finansirana.

Po rečima direktora agencije, prioritet u narednom periodu biće kapitalni regionalni projekti u oblasti infrastrukture, zaštite životne sredine, razvoja radnih zona, poljoprivrede i turizma.

Podnesen je i Finansijski izveštaj RRA Srem za 2014. godinu. Konstatovano je da je agencija poslovala pozitivno sa ostvarenom finansijskom dobiti.

Skupština je po svim tačkama dnevnog reda donela jednoglasnu odluku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.