VESTIOdržana četvrta Konferencija WAI4PWDS – Prag, Republika Češka

17/06/20220
https://rrasrem.rs/wp-content/uploads/2022/06/cetvrta-Konferencija.jpg

U toku protekle nedelje, tim RRA Srem, Crveni krst Sremska Mitrovica i Centar za ekonomsko unapređenje Roma, kao i predstavnici relevantnih institucija iz Rume, Sremske Mitrovice i Novog Sada, boravili su u Pragu i uzeli učešće na 4. konferenciji projekta WAI4PwDs- Web pristupačnost i drugi oblici pristupačnosti za osobe sa invaliditetom u EU u vreme pandemije i drugih kriza koji se finansira iz programa Evropa za građane.

Konferencija je bila prilika da partneri iz Srbije, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Češke čuju nešto više o tome kako se opština Prag 9 izborila sa ključnim izazovima za osobe sa invaliditetom u obrazovanju, zabavnim i turističkim sadržajima u vreme izbijanja i u toku trajanja pandemije COVID19. U tom svetlu, učesnici su se lično uverili u neke od oblika pristupačnosti u fizičkom prostoru.

Projektni partneri su počeli rad na inputima za Studiju za uvođenje web standarda u digitalne agende partnerskih država. U tom kontekstu, kao primer dobre prakse se istakla inicijativa Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“ iz Rume čija je predstavnica, Mirjana Belošević, predstavila kanal digitalna rešenja nastala kao rezultat pandemije – You tube kanal Zlatna kočija, koji sa svojim sadržajima jesu pristupačni osobama sa invaliditetom-prvenstveno onima sa problemima sitne motorike, slepim i slabovidim i gluvim i nagluvim. Kanal se može pogledati na ovom linku: https://www.youtube.com/channel/UCGTvoJ1RecnxZz_SGnnINSQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.