OLD-NEWSOdržan drugi sastanak i prva obuka za članove MORG za turizam

27/12/20170

SDC_Bike_MORG_01Hotel „Borkovac“ u Rumi je bio domaćin drugog sastanka MORG za turizam a zatim i prve obuke, koje je organizovala RRA Srem u sklopu projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju SDC.

Drugi sastanak MORG bio je prilika da menadžerka projekta Sanja Stupar, članove izvesti o do sada realizovanim aktivnostima. To su pre svega priprema i realizacija tendera na izradi projektno – tehničke dokumentacije za:  sanaciju/rekonstrukciju Grebenskog puta na deonici Iriški venac – Zmajevac,  izradu biciklističke staze Zasavica – Sremska Mitrovica, dopunu projektne dokumentacije Savske biciklističke rute sa sremske strane i njene veze sa Sremskom biciklističkom rutom. Takođe, značajna aktivnost na kojoj će članovi MORG  imati naročitu ulogu je izrada mobilne aplikacije i unapređenje postojećeg web sajta sremske rute.

Zatim je menadžerka projekta članove MORG izvestila o odobrenoj drugoj fazi, projektu “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama“, koji će RRA Srem sprovoditi zajedno sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca. Projekat  će takođe finansirati SDC jer je prepoznao potencijal Srema kao turističke destinacije a time će se kroz izradu Regionalne turističke strategije Srema sa akcionim planom,  regionalnog plana upravlja destinacijom Srem i kataloga investicija, uspostaviti koncept organizacionog funkcionisanja upravljanja destinacijom. Sve ove aktivnosti biće realizovane kroz 8 sastanaka, 4 radionice, angažovanjem stranih i domaćih eksperata.

Nakon sastanka, održana je prva obuka (od planiranih 15) za članove MORG, na temu osnivanja i upravljanja destinacijskom menadžment organizacijom DMO. Obuku je održao ekspert Miroslav Ivanović na temu potreba, izazova i problema upravljanja turističkim destinacijama u Srbiji. Narčito je značajno bilo predavanje koje je ekspert prezentovao iz iskustva, radeći u Turističkoj organizacija regije Zapadna Srbija. Prisutne je upoznao sa zakonskim okvirom, dostupnim modelima turističkog upravljanja turističkim destinacijama u Srbiji sa osvrtom na postojeće i predložene modele. Uz interaktivnu diskusiju, članovi MORG za turizam imali su mogućnost da sagledaju moguće probleme, prepreke i prednosti i daju svoje viđenje organizacije i upravljanja turizmom u Sremu. Ovo je naročito  bitno imajući u vidu predstojeći projekat  osnivanja DMO, koji treba da bude  optimalan i funkcionalan za region Srema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.