OLD-NEWSJoš jedan korak ka formiranju DMO Srema

20/07/20180

DMO_zasavicaSRP „Zasavica“ bila je domaćin a Regionalna razvojna agencija Srem organizator II sastanka Međuopštinske radne grupe za turizam (MORG) i ujedno druge regionalne radionice aktera iz oblasti razvoja turizma Srema, u okviru projekta “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO-a), definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama”. Projekat je finansiran sredstvima švajcarske agencija za saradnju (SDC).

Radionici je osim članova MORG, prisustvovao i značajan broj predstavnika privatnog i civilnog sektora iz oblasti usluga u turizmu. Kao i na prošlom sastanku, radionicu su vodile konsultantkinje iz Slovenije, Slavka Župan I Julija Marušek uz stručnu pomoć konsultantkinje iz Srbije, prof. Kristine Košić sa departmana za geografiju, turizam I hotelijerstvo, Univerziteta iz Novog Sada. Cilj planiranih radionica je izrada strateških dokumenta u okviru kojih treba definisati viziju, ciljeve, turističke proizvode, turističku infrastrukturu, marketing plan i plan upravljanja destinacijom.

Kristina Košić prezentovala je analizu podataka koje su turističke organizacije regiona Srem prosledile u vidu ankete. Uočeno je niz problema koji su svrstani u četiri ključna izazova: kreiranje i nadogradnja turističkih proizvoda sa umrežavanjem aktera; unapređenje i kategorizacija smeštajnih kapaciteta; brendiranje i promocija destinacije; povezivanje pojedinačnih turističkih proizvoda u jedinstven brend. Odgovorom na ove izazove stvoriće se osnova za formiranje jedinstvene DMO Srema.

Tokom održane radionice učesnici podeljeni u radne grupe, radili su na definisanju vizije, strukture vodećih i potpornih turističkih proizvoda i kreiranjem modela upravljanja destinacijom. Ruralni, kulturni turizam i kružne ture izdvajali su se kao vodeći turistički proizvodi. Vino i hrana viđeni su  kao horizontalni proizvod koji je sastavni segment glavnih turističkih proizvoda destinacije Srem. Osim ovih, jedno od glavnih nedoumica bila je definisanje modela upravljanja koji će odgovarati situaciji na terenu, a koji će proaktivno i finansijski podržati sve lokalne samouprave regiona Srem.

S obzirom da su opštine Beočin i Bačka Palanka izrazile interes da pristupe budućoj DMO Srema, jedan od osnovnih zadataka za naredni sastanak biće upravo razmatranje uslova za rad  neophodnih za uspešnu operacionalizaciju DMO kao i razrada  njene strukture, kako organizacione tako i finansijske. Naredni sastanak planiran je za septembar 2018. god.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.