OLD-NEWSJedan korak ka cilju da Srem postane „Zeleni region“

19/11/20180

Ruma_Muzicka_skola_0Regionalna razvojna agencija Srem  u sklopu projekta „Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Sremu“, finansiranog sredstvima SDC, realizuje pilot projekat energetske sanacije muzičke škole „Teodor – Toša Andrejević“ u Rumi. Radovi na objektu započeti 15. novembra, podrazumevaju zamenu stolarije i izolaciju spoljašnjih zidova.

Pilot projekat deo je sveobuhvatne projektne aktivnosti koja je podrazumevala energetski pregled – Audit i izrađene energetske bilanse postojećih javnih objekata, ukupno 30 na teritoriji Srema, koji je RRA Srem koordinirala i realizovala sa opštinskim timovima za energetske preglede zgrada.

Ruma_Muzicka_skola_1Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka o građevinskim karakteristikama objekta škole „Teodor – Toša Andrejević“ u smislu toplotne zaštite, kao i ostalih energetskimh karakteristika, dobijen je uvid u postojeće energetsko stanje, što je bio uslov za izradu tehničke dokumentacije. RRA Srem je realizovala tender za izvođača radova na energetskoj sanaciji javnog objekta, nakon čega su se stekli uslovi za postizanje specifičnog cilja – smanjenje potrošnje energije u javnim objektima i podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije.

S obzirom na realizovane energetske audite kao preduslova za izradu tehničke dokumentacije namenjenu energetskoj sanaciji/rekonstrukciji  javnih objekata u Sremu, i znajući da su potencijali energetskih i ekoloških ušteda u zgradarstvu najveći, RRA Srem sa svojim partnerima napravila je prvi korak ka realizaciji sveopšteg cilja projekta,  Srem – „Zeleni region“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.