OLD-NEWSJAVNI POZIV za obuku i trening malih i srednjih preduzeća

03/10/20120

Program integrisane podrške inovacijama, koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

raspisuje

JAVNI POZIV

za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru

PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE INOVACIJA
Projekat integrisane podrške inovacijama (IISP) finansira Evropska unija u cilju podsticanja konkurentnosti i ekonomskog rasta u Republici Srbiji, kroz jačanje inovacija u malim i srednjim preduzećima. Svrha PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE INOVACIJA, koji se relizuje kroz ovaj projekat, je da podstakne tehnološke inovacije u malim i srednjim preduzećima kroz besplatnu obuku i trening za započinjanje i realizovanje inovativnih aktivnosti.

Program za unapređenje inovacija obezbeđuje tehničko-konsultantsku podršku za 300 malih i srednjih preduzeća kroz obuku, trening i konsalting u oblasti strateškog planiranja i realizovanja inovacija za sledeće aktivnosti:

 • razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
 • uvođenje novog ili poboljšanje postojećeg procesa proizvodnje;
 • unapređenje organizacione strukture preduzeća;
 • unapređenje marketing strategije preduzeća;
 • povezivanje malih i srednjih preduzeća sa organizacijama za podršku inovacijama i  inovacionim mrežama (Evropska mreža za preduzetništvo i dr.)
 • povezivanje malih i srednjih preduzeća sa lokalnim inovacionim info centrima, koji preduzećima mogu pružiti korisne informacije za razvoj tehnologije, proizvoda ili poslovnog procesa;
 • povezivanje malih i srednjih preduzeća sa tehnološkim brokerima, koji pomažu kompanijama da pronađu nove tehnologije za unapređenje i razvoj proizvoda, usluga ili poslovnih procesa  odnosno podstiču transfer tehnologija od naučno-istraživačkih institucija ka inovativnim preduzećima.

Kriterijumi za učešće u programu:

Za podršku Programa za unapređenje inovacija mogu da se prijave preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:

–       Da su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre;

–       Da spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća (u skladu sa definicijom Evropske unije – preporukom Evropske komisije 2003/361/EC) što podrazumeva:

 • Da imaju između 10 – 250 zaposlenih;
 • Da su u 2011. godini imala godišnji proment manji od 50 miliona evra ili vrednost ukupne imovine manju od 43 miliona evra;

–       Da se bave proizvodnjom proizvoda ili pružanjem usluga u sledećim sektorima:

 1. Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;
  1. Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;
  2. Prozvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
  3. Proizvodnja električne opreme; mašina i opreme; motornih vozila, prikolica i poluprikolica, kao i ostale opreme za transport;
  4. Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; ostalih nemetalnih proizvoda, osnovnih metala i metalnih proizvoda, osim mašina i opreme;
  5. Izdavačka delatnost (uključujući i izdavanje softvera);
  6. Telekomunikacije;
  7. Računarsko programiranje, konsultantske i povezane delatnosti;
  8. Ostale informacione uslužne delatnosti;

10.  Proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Pripadnost jednom od navedenih sektora nije isključiv uslov za prijavu. Za podršku se mogu prijaviti i preduzeća koja ne pripadaju navedenim sektorima, ali koja su inovativna i mogu imati koristi od podrške Programa za unapređenje inovacija.

Način prijavljivanja

Dokumenta za prijavljivanje mogu se preuzeti u prostorijama Programa integrisane podrške inovacijama, Pajsijeva 4, III/12, 11 000 Beograd ili na internet stranici www.iisp.rsRegistracija za podršku. Za detaljnije informacije možete se obratiti na telefon 011/ 3620 932.

Poziv za Program za unapređenje inovacija u malim i srednjim preduzećima je otvoren do 15. novembra 2012. godine.

Popunjenu prijavu i prateću dokumentaciju možete poslati na adresu

Pajsijeva 4, III/12, 11 000 Beograd ili na e-mail adresu sme.innovation@iisp.rs.

Obaveštenje o izboru

Program integrisane podrške inovacijama će obavestiti odabrana preduzeća i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora za učešće u Programu za unapređenje inovacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.