OLD-NEWSDefinisanje detaljnog programa rada Inovacionog startap centra Stara Pazova

23/05/20190

ISCSP_II-MORGU Staroj Pazovi, održan je drugi sastanak Međuopštinske radne grupe za inovacionu delatnost u Sremu u okviru projekta „Regionalni centar za održivi razvoj Srema – Prva faza: Uspostavljanje regionalnog Startup centra Stara Pazova“.

Tom prilikom, predstavljen je i definisan Plan i program rada inovacionog centra.

Svrha je uspostavljanje i pružanje usluga inovacionog Startap centra Stara Pazova (ICSP) i stvaranje osnove za kompletan razvoj Regionalnog centra za održivi razvoj Srema kroz izgradnju kapaciteta za upravljanje inovaciono – razvojnim centrom na nivou celokupnog regiona Srem. U cilju realizacije projekta predviđena je izrada detaljnog Programa rada Inovacionog Startap centra Stara Pazova sa definisanjem funkcionalnih veza i rada u okviru Regionalnog centra za održivi razvoj Srema. Program rada bi trebalo da obuhvata sledeće teme:

  1. Konkurs i izbor prvih stanara ICSP – definisanje kriterijuma pri izboru prvih stanara i ciljeva koji se žele postići;
  2. Predlog programa inovacionih obuka za prve startapove – detaljan plan aktivnosti koje će biti pružene kako stanarima centra, tako i ostalim korisnicima u cilju podizanja njihovog kapaciteta da se bave temama energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, razvoja opreme za mašinsku i plastičarsku proizvodnju, ruralnog razvoja i elektromobilnosti;
  3. Predlog  programa  obuke  za  članove  Međuopštinske  radne  grupe  (MORG)  za  inovacionu delatnost;
  4. Predlog  sadržaja  inovacionog  paketa  usluga  –  navedene  usluge  koje  će  biti  pružene  prvim stanarima ICSP, kao i budućim korisnicima;
  5. Predlog mera i koraka koji treba da doprinesu održivosti ICSP;
  6. 6. Definisanje aktivnosti ICSP u okviru (i odnosa sa) RCOR Srem

Na sastanku projektnog tima bilo je reči o kriterijumima i načinu oglašavanja konkursa za prve stanare Regionalnog start-ap centra koji žele da realizuje projekte u oblasti inovacija. Oformljena je komisija za vrednovanje zahteva.

Inovacione obuke za prve startapove, koje će biti pružene kako stanarima centra, tako i ostalim korisnicima (građanima), u cilju podizanja njihovog kapaciteta da se bave temama energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, razvoja opreme za mašinsku i plastičarsku proizvodnju, ruralnog razvoja i elektromobilnosti, planirane su zakazane za 10-ti, 17-ti i 24. jun 2019. godine u Staroj Pazovi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.