2 comments

 • Biljana Ristic Djukic

  18/01/2021 at 10:11

  Biljana Ristic Djukic
  18/01/2021 at 10:10

  Your comment is awaiting moderation.

  Dobar dan,
  Javljam se u ime vikendaša koji imaju vikendice u Ležimiru tj. konkretno ja sam u Gajevoj 58 Ležimir koje zanima da li postoji mogućnost iskoristiti Konkurs Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021 za izgradnju asvaltnog puta i vode bilo gradske ili neke tehničke u naš deo. Naime nedaleko od nas ispod ima i vode i asfalta i bilo je reči da će se nastaviti sa radovima ali tu se stalo. Letos je na tom potezu kopano za gasne instalacije ali za vodu nam niko nije mogao ništa reći.
  Kako je sve to tako blizu a,opet tako daleko molim Vas za sugestije da li može, kako i kome da se obratimo oko realizacije ovog projekta.
  Parcela ima puno i svi smo voljni da uradimo nešto po pitanju turizma i proizvodnje i tako unapredimo ovaj region ali bez puta i vode u 21. veku moraćete priznati da smo u startu osuđeni na propast.
  Nadam se da ćete imati sluha i vremena za ovaj problem te Vam se stoga unapred zahvaljujem,
  S poštovanjem,
  Biljana Ristić Đukić

  Reply

  • admin

   18/01/2021 at 10:55

   Poštovana, pre svega zahvaljujemo se na vašem komentaru.
   Što se tiče konkursa, mi ih na našem sajtu objavljujemo kao informacije i uslugu našim čitaocima i nemamo direktnu nadležnost za bilo koji od tih konkursa.
   Što se tiče 2 konkursa Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikaciju, ako pročitate pažljivo, videćete KO ima pravo da konkuriše tako da će vam biti jasnije kome bi trebalo da se obratite i eventualno formirate projekat na temu o kojoj pišete. U vašem slučaju nam se čini da bi adekvatna bila nadležna Lokalna samouprava i njene službe, ili na primer Turistička organizacija S. Mitrovica …itd (uglavnom MORA biti neko iz javnog sektora).
   U slučaju ovog poziva https://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-transfera/ , to su kako piše:
   „Pravo na korišćenje ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture.
   Takođe, pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju i organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma“.

   a za ovaj poziv https://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-dotacija/ to su:
   „Pravo na korišćenje sredstava imaju neprofitne institucije“.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.