OLD-NEWSJavni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2020

19/05/20200

Razvojna agencija Srbije (RAS) je raspisala Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa, koji se objavljuje u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Javni poziv je otvoren do 3. jula 2020, ukupan budžet iznosi 6.000.000,00 dinara, a krajnjih rok završetka projekta je 31. decembar 2020.

Cilj projekta jeste da se privrednim subjektima pruži sva moguća podrška za razvoj i dalji napredak, i da se smanji broj privrednih subjekata i zadruga koje neuspešno posluju u Srbiji.

Mentoring je besplatna usluga namenjena mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, i podrazumeva rad sa stručnim licem mentorom, najmanje 25, a najviše 50 sati tokom projekta. U ovom periodu mentor će dijagnostikovati sve probleme korisnika usluge i zajedničkim radom privrednika i mentora biće napravljen plan rešavanja problema i daljeg razvoja privrednog subjekta.

Mentoring uslugu pruža 70 sertifikovanih mentora iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, a do sada je oko 2.500 korisnika izrazilo zadovoljstvo uslugom mentoringa i ocenilo da im je ta usluga pomogla u poslovanju.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Tri kategorije korisnika mogu konkurisati besplatan mentoring:

•          Privredni subjekti koji su tek osnovani i nisu stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;

•          Privredni subjekti koji su registrovani pre maja 2017. godine;

•          Zadruge

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

–  Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • registrovani na teritoriji Republike Srbije;
  • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

–  Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • da je zadruga orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;
  • da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
  • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs,  kao i na internet  stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2020. godini.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na e-mail mentoringssu2020@ras.gov.rs   ili na broj telefona: 011/3398 809.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.