OLD-NEWSZajednička konferencija za novinare

06/04/20120

Konferencija NIP 2012

Povodom odobrenja projekta u okviru NIP 2012 –  Izrada Glavnog projekta magistralnog cevovoda u okviru regionalnog sistema vodosnabdevanja “Istočni Srem”, u prostorijama Regionalne razvojne agencije srem upetak 06. aprila održana je zajednička konferencija za novinare koju su organizovali direktor RRA Srem Milan Mirić, predsednik opštine Ruma g. Goran Vuković i predsednik opštine Irig, g. Vladimir Petrović.
Novinarima je od strane direktora RRA Srem predstavljen osnovni koncept projekta, način njegove implementacije i uloga RRA Srem u tome. U narednom periodu biće neophodno definisati konkretne aktivnosti i zaduženja na projektu kako bi se formulisao projektni zadatak i u skladu sa zakonskom regulativom  raspisala javna nabavka.
RRA Srem i opštine Ruma i Irig koje su korisnice ovog projekta zajedno će implementirati sve faze projektnog ciklusa. Ukupna vrednost projekta je 6.936.000 din.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.