OLD-NEWSVrednovanje rada RRA Srem

25/04/20170

RAS_vrednovanje_2017Danas je sprovedeno vrednovanje rada  Akreditovane regionalne razvojne  agencije Srem od strane stručne komisije iz Razvojne agencije Srbije (RAS). Članovi komisije, Jelena Radoman Ilić i Nataša Glavendekić, su kao što je i propisano uredbom ministarstva izvršile kontrolu rada regionalne razvojne agencije za prethodnu kalendarsku godinu u cilju praćenja realizacije zadataka za koje su akreditovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.

U postupku vrednovanja provjerava se ispunjenost propisanih uslova u okviru Kriterijuma za vrednovanje rada a to su institucionalni, organizacioni,  kriterijum učinka vezan za podršku razvoju privatnom sektoru i regionalnom razvoju i kriterijum vezan za promotivne aktivnosti;

Nakon uvida u dokumentaciju o realizaciji zadataka za koje je agencija akreditovana, podataka iz godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju, dostavljenih podataka u evaluacionom obrascu za vrednovanje rada propisanim Pravilnikom, komisija za vrednovanje rada će pristupiti ocenjivanju rada Regionalne razvojne agencije Srem za 2016. godinu a čije rezultate ćemo uskoro i dobiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.