OLD-NEWSVodiči za investitore u obnovljive izvore energije

01/03/20130

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je tokom 2012. godine, na osnovu sporazuma o saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, sproveo projekat “Političko savetovanje u oblasti obnovljivih izvora energije” tokom koga su izrađena dva nova i izvršena revizija četiri postojeća, zastarela  vodiča za investiture u postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije:

  1. Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz biomase u Republici Srbiji
  2. Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u malim hidroelektranama u Republici Srbiji
  3. Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u vetroelektranama u Republici Srbiji
  4. Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz hidrogeotermalnih izvora u Republici Srbiji
  5. Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u solarnim elektranama u Republici Srbiji
  6. Izgradnja solarnih grejnih sistema u Republici Srbiji

(Sve vodiče kao i prezentaciju možete naći na našoj strani DOKUMENTA)

Svi vodiči, izuzev Vodiča za solarne grejne sisteme, su dvojezični i izrađeni u dve verzije. U šest detaljnih vodiča opisane su celokupne složene procedure za izgradnju postrojenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz konkretnih obnovljivih izvora, uz upućivanje na odgovarajuće propise i navođenje nadležnih institucija. Detaljni vodiči namenjeni su, pre svega, investitorima i stručnjacima koji rade na razvoju projekata, ali  i zaposlenima u različitim nadležnim institucijama, s obzirom na međusektorski karakter procedura. U pet sažetih vodiča ova složena problematika prikazana je manje detaljno i na slikovit način, čime se tema približava i širem krugu zainteresovanih strana.

Cilj izrade vodiča je da se ohrabre i pomognu investitori da ulažu u obnovljive izvore energije u Srbiji, ali i da se, kroz detaljno sagledavanje složenih zakonskih procedura, uoče njihovi nedostaci, kao i da se podstaknu nadležni da kroz zakonodavne i institucionalne aktivnosti ove procedure pojednostave i unaprede.

Vodiči su prezentovani javnosti 27.02. 2013. u Privrednoj komori Srbije u okviru završne konferencije G2G projekta Holandije i Srbije „Razvoj okvira za korišćenje energije iz obnovljivih izvora u Srbiji” na kojoj je, kao rezultat projekta, prezentovan Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.