OLD-NEWSVIII vanredna Skupština RRA Srem

23/12/20110
-

Danas je u prostorijama Regionalne razvojne agencije Srem je održana VIII vanredna Skupština osnivača RRA Srem. Skupštinom je predsedavao g-din Nenad Borović.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda, utvrđivanja kvoruma i usvajanja zapisnika sa VII sednice Skupštine, pristupilo se sledećoj tački dnevnog reda a to je izbor novog predsedavajućeg Skupštine društva RRA Srem. Doneta je jednoglasna odluka da za 2012-tu godinu tu funkciju obavlja g-đa Nataša Cvjetković, predsednica opštine Šid.
Zatim je direktor RRA Srem, g-din Milan Mirić prisutne detaljno informisao o radu i aktivnostima društva u 2011.god. Posebno je naglašeno učešće RRA Srem u  projektnim aktivnostima prekogranične saradnje sa Hrvatskom i Bosnom sa ukupno 10 projekata  (projekti vredni 2,4 mil. EUR) kao i apliciranje za sredstva NIP-a za razvoj infrastrukture regiona Srema,  sa ukupno 4 projekta (projekti vredni 138 mil. DIN). Saradnja sa Nacionalnom agencijom za Regionalni razvoj kroz organizaciju i održavanje obuka za početnike u biznisu, koordinaciju finansijske podrške za preduzeća koja podržavaju inovativnost kao i ona koja imaju ubrzan rast, pružanje usluga mentoringa sektoru MSP-a, su poseban segment aktivnosti i jedan od vidova finansijske održivosti RRA Srem, koju je g-din Mirić posebno naglasio.
Na sednici su usvojeni poslovni i finansijski plan za 2012.godinu. Nakon sednice održan je prigodan novogodišnji koktel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.