OLD-NEWSUspešno završeno istraživanje i prikupljanje podataka za izradu biciklističke studije

01/07/20140

morg_7_bikeU Sremskoj Mitrovici, 30.06. održan je VII sastanak MORG u sklopu realizacije projekta „Dunavski biciklizam – uspostavljanje regionalne biciklističke rute Srem“. Nosilac projekta, Sremska privredna komora, kao i do sada, bila je domaćin sastanka koji je bio posebno značajan jer je akcenat bio na aktivnostima izrade Studije i dva Glavna projekta prateće biciklističke infrastrukture.

Obrađivač Studije i glavnih projekata je Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj iz Novog Sada a po rečima dr. Vuka Bogdanovića „Imali smo izuzetno loše vreme za terensko istraživanje, prikupljanje i GPS snimanje podataka koje je započeto 01.04. Kiša nas je ometala tokom aprila i maja meseca a usled katastrofalnih poplava, odrona i bujica na putevima, obustavljanja saobraćaja preko Fruške gore i proglašenja vanrednog stanja u zemlji, radove smo sa zakašnjenjem od mesec dana, uspeli da završimo 03.06. Snimili smo 142 km glavne rute i 295 km definisanih 9 de – tour ruta i uspostavili tabelarnu bazu podataka, neophodnih za dalju analizu i predlaganje budućih rešenja. Deonice su niske frekvencije saobraćaja i povoljne za uspostavljanje biciklističke rute i razvoj cikloturizma“.

Milan Mirić, menadžer za organizaciju MORG istakao je značaj izrade Glavnih projekata biciklističke signalizacije i odmorišta za bicikliste „U ovoj fazi projektovanja uspostavićemo kontakt sa Republičkim geodetskim zavodom kako bi pravovremeno ishodovali neophodne geodetske podloge i prateća dokumentacija, kopije planova, digitalne geodetske podloge, izvod iz katastra nepokretnosti za predmetnu rutu i predviđene de- tour rute“.

Kao značajan rezultat projekta predstavlja izrađen Marketng plan biciklističke rute u čijem kreiranju učestvuje projektni tim i članovi MORG. „Dinamika izrade Marketing plana biće usklađena sa rezultatima Studije i omogući će da se regionalna biciklistička ruta Srem promoviše i postane turistički proizvod“, istakla je Kristina Radosavljević zamenica direktora TO Šid i vođa tima za izradu Marketing plana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.