NEWSUspešno završena konferencija projekta WAI4PwDs

25/06/20210
https://rrasrem.rs/wp-content/uploads/2021/07/WAI-000.jpg

U organizaciji Regionalne razvojne agencije Srem, Centra za ekonomsko unapređenje Roma i Crvenog krsta Sremska Mitrovica, a uz prisustvo partnera iz Češke, Bugarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uspešno je završena trodnevna konferencija projekta WAI4PwDs- Web Accessibility and other Initiatives for Persons with Disabilities in EU i Pandemic and other Crisis Times  koji se finansira iz programa Evropa za građane i građanke, mera Mreže gradova.

Posebno značajno za konferenciju je bilo učešće organizacija civilnog društva koje se bave osobama sa invaliditetom (Savez slepih i slabovidih Vojvodine, Savez slepih i slabovidih Srbije, Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Srem, Savez gluvih i nagluvih Srem, Udruženje osoba sa Daunovim sindromom, Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom, Udruženje paraplegičara Srem, ustanova Solidarnost za socijalnu zaštitu iz Rume, Crvani krst Šid, Crveni krst Vojvodine, organizacija Help iz Čačka) i mnogih drugih, koje su svojim iskustvom i znanjem značajno doprinele kvalitetu predavanja.

U toku konferencije, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa radom partnerskih organizacija u oblasti osoba sa invaliditetom sa naglaskom na pristupačnosti, mogli su da čuju o EU i nacionalnim zakonodavstvima koja obuhvataju prava osoba sa invaliditetom, da identifikuju prednosti i mane istih, kao i da definišu prostore u kojima se može dalje intervenisati zarad poboljšanja osoba sa invaliditetom u doba pandemije.

Kroz radioničarski rad i scenarije, partnerske države su započele sa razvijanjem projektnih ideja koje će biti dalje razrađivanje u toku projekta, a u skladu sa potrebama saradnika i zainteresovanih strana.

Na kraju konferencije, govornici Velibor Pilić iz Saveza slepih Vojvodine i Bojana Gladović iz Udruženja paraplegičara Srema su govorili o svojim iskustvima u kontekstu pristupačnosti osobama sa invaliditetom pre i posle pandemije virusa COVID19.

Učesnici konferencije će u narednom periodu početi da se pripremaju za događaj koji je predviđen za početak septembra u Razlogu, Bugarske.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, kontaktiraje kontakt osobe projekta:

Bojana Lanc, Regionalna razvojna agencija Srem

E-mail: bojana.lanc@rrasrem.rs

Slađana Teodorović, Centar za ekonomsko unapređenje Roma

E-mail: sladjanateodorovic@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.