OLD-NEWSUrbanizam kao važan uslov za regionalne projekte

27/02/20140

zelenovicDanas je u prostorijama Zavoda za urbanizam Vojvodine u Novom Sadu održan sastanak predstavnika RRA Srem sa predstavnicima ovog Zavoda. Glavna tema sastanka bila je mogućnost  pokretanja izrade planskog dokumenta pod  nazivom Prostorni plan područja posebne namene navodnjavanja regiona Srem. Ova tema pokrenuta je imajući u vidu da RRA Srem trenutno realizuje projekat izrade Prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom navodnjavanja regiona Srem, a koji finansira EU i Austrijska razvojna agencija (ADA).

Sastanku su prisustvovali direktor Zavoda za urbanizam, g. Vladimir Zelenović i direktor RRA Srem, g. Milan Mirić sa saradnicima.  Osim što je predstavljen rad ovih instuticija i neposredni planovi za naredni period,  govorilo se uopšte o značaju izrade urbanističko-planskih dokumenata kao važnog uslova za sprovođenje regionalnih projekata. Zavod za urbanizam Vojvodine kao stručna institucija koja je osnovana od strane APV najrelevantnije je mesto na kom se može govoriti o razvoju planskih dokumenata za regionalne projekte.

Dve institucije će u narednom periodu blisko sarađivati na pokretanju relevantnih prostornih planova. Bilo je reči i o mogućnostima i potrebi saradnje u zajedničkim projektima kojima se konkuriše prema EU u cilju efikasnijeg korišćenja ovih sredstava, a sve u cilju poboljšanja ambijenta za rad naših kompanija u AP Vojvodini,  što će svakako doprineti podizanju kvaliteta života ljudi u našoj Pokrajini, pa samim tim i u Sremu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.