OLD-NEWSSa pokrajinskim sekretarom o strateškim projektima u Sremu

11/07/20160

bjelic_2016Na poziv novoimenovanog pokrajinskog sekretara g. Ognjena Bjelića, u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu održan je sastanak sa predstavnicima RRA Srem. Sastanku su ispred RRA Srem prisustvovali direktor Milan Mirić i saradnik Zoran Radaković. Pokrajinski sekretar je upoznao prisutne o novoj organizaciji sekretarijata kao i činjenici da je u okviru nove nadležnosti sekretarijata uključen i regionalni razvoj.  Istaknuta je potreba bliske saradnje sa RRA kao i prioriteti u ovoj saradnji, koja će podrazumevati podršku lokalnim samoupravama da identifikuju projekte koji su od strateškog značaja i značaja za građane na njihovoj teritoriji.

Sekretar Bjelić je, pored novog organizacionog koncepta sekretarijata predstavio i novi koncept intermedijarnih institucija u AP Vojvodini koje će se baviti regionalnim razvojem, pripremom i podrškom projektima.

Direktor Milan Mirić je zahvalio na pozivu, istakao kao značajnu činjenicu da je regionalni razvoj ušao u nadležnost ovog sekretarijata, i ujedno predstavio koncept rada RRA Srem i njen institucionalni okvir uz pomoć kojega se realizuju regionalni projekti u Sremu. Sekretaru su predstavljeni i strateški infrastrukturni projekti u Sremu, koje sprovodi RRA i predstavljaju projektne prioritete za period 2016-2020.

Postignut je dogovor da se u septembru organizuje zajednički sastanak svih predsednika sremskih opština zajedno sa predstavnicima RRA Srem na kom će uzeti učešće i sekretar Bjelić, a na kom će se tematizovati regionalni razvoj u Sremu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.