OLD-NEWSRRA Srem domaćin sastanka mreže akreditovanih regionalnih ravojnih agencija

30/06/20140

NARR_mrezaRRA Srem je u četvrtak 26. juna 2014. godine bila domaćin sastanka Mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Na samom početku sastanka prisutnima se obratio v.d. direktor  NARR-a, gospodin Miloš Ignjatović , koji je predsedavao ovim sastankom. Gosti sastanka su bili direktor Republičke agencije za prostorno planiranje (RAPP)  g. Dragan Dunčić i  sa saradnicima. Ispred Ministarstva privrede sastanku je prisustvovala  g-đa Katarina Obradović Jovanović, načelnik.

Na ovom sastanku je promovisan i budući protokol Između Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Republičke agencije za prostorno planiranje. Cilj je da se kroz nadogradnju već postojećeg sistema Mreže ARRA implementiraju poslovi od značaja za regionalni razvoj, koji imaju komponentu prostornog planiranja. Ideja je da se ARRA, uključe u proces implementacije regionalnih prostornih planova (razgovaralo se o mogućnostima uvođenja ove komponente u Program standardizovanog seta usluga za regionalni razvoj u 2015. godini).

Rukovodilac projekta u RAPP  g. Siniša Trkulja je kroz prezentaciju predstavio metodologiju, procedure i aktivnosti koje je RAPP realizovala u domenu izrade i implementacije prostornih planova, sa posebnim osvrtom na regionalne prostorne planove.

Gospođa Katarina Obradović Jovanović, načelnik u Ministarstvu privrede, je u svom obraćanju konstatovala da je Program SSU za MSPP zvanično počeo sa realizacijom u junu 2014. godine i da za sada nije predviđeno smanjenje budžeta. Izmena Uredbe o realizaciji ovog programa biće donesena u delu koji se odnosi na dužinu realizacije i broj ARRA koje u njoj učestvuju (prvobitna projekcija rađena je za 10 meseci i 16 ARRA), kao i delimične rekonstrukcije usluga po komponentama Programa (pre svega u domenu promocija – biće unesena obaveza promovisanja 2 programa EBRD, kao i promovisanje izmena zakona o porezu na dohodak građana, zakona o subvencionisanim kreditima i sl.)  Obaveza MP i NARR biće, da u tom smislu, ARRA dostave informacije koje nisu dostupne u medijima.

Gospodin Milan Vujović, viši savetnik u NARR, predstavio je plan održavanja treninga trenera (ToT) koji će se realizovati u julu 2014. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.